Lekar för barn

Blogg

Juridisk hjälp vid vårdnadstvist

12 apr 2018

Om du hamnar i en vårdnadstvist, det vill säga att du blir stämd av den andra föräldern om vårdnaden om ert gemensamma barn, bör du så snart som möjligt vända dig till en advokat med kunskaper i familjerätt och erfarenheter av vårdnadstvister. En vårdnadstvist är en i många aspekter otrevlig och uppslitande process som kan ta hårt på alla inblandade. Det är inte alltid lätt att stå i en rättssal och prata om sitt barn och sin före detta, och att i det läget ha en professionell och kunnig person bredvid sig som kan ge en stöd och föra ens talan är guld värt.

Motiven

Det första du bör tänka på är vad den andra föräldern har för grunder att vilja ta ifrån dig vårdnaden. Har du inte medvetet försvårat samarbetet kring vårdnaden eller visat uppenbart ointresse för frågor som rör barnet har du vanligtvis inget att oroa dig för. Domstolen har som utgångspunkt att alltid döma till fortsatt gemensam vårdnad, om inte särskilda skäl föreligger. Det som är bäst för barnet är det som ska styra dessa beslut, och det är enligt svenska lag att vårdnaden delas av föräldrarna.

En annan anledning kan vara att den andra föräldern vill flytta och ta barnet med sig, utan ditt medgivande. Inte heller detta är ett fullgott skäl för att få ensam vårdnad. Ni har gemensamt ansvar över barnets boendeort och att en förälder vill flytta barnet från skola, vänner och dig är ingenting du behöver gå med på.

Inte heller att den andra föräldern är arg på dig sedan skilsmässan fungerar som skäl, om du inte medvetet försvårat samarbetet kring barnet. Det är just hur föräldrarna samarbetar som domstolen tittar på, och om samarbetet fungerar dåligt läggs stor vikt vid att försöka reda ut vilken förälder som är orsaken till det dåliga samarbetet.

Finns det anledning?

Vet du däremot med dig att du medvetet försvårat samarbetet eller betett dig illa mot ditt barn bör du inte alls bege dig in i någon vårdnadstvist, av hänsyn till ditt barn och till din före detta. Likaså om du lider av psykisk sjukdom eller har missbruksproblem. Tänk på att det är ett stort ansvar att ha vårdnaden om ett barn, och klarar du inte av det ska du inte ha vårdnaden. Även om du inte har vårdnaden om ditt barn har barnet ändå rätt att träffa dig, den så kallade umgängesrätten. Att avstå från vårdnaden kan vara ett bra sätt att ta lite tid att fundera på hur du kan förändra ditt liv för att bli en mer ansvarstagande och deltagande förälder.

Tala med en advokat

Innan en vårdnadstvist kan du ha mycket nytta av att tala med en advokat, eftersom ni med största sannolikhet kommer att komma in på frågorna här ovan. En bra jurist vet att hans främsta uppgift inte är att försöka fastställa vem som har rätt och fel, utan om att föröka få sin klient att reflektera kring sin egen roll i en vårdnadstvist, och om det är värt att gå till domstol med sin sak. En bra advokat kan få dig att tänka med ditt barn i centrum, och vad som är bäst för barnet. Har du anledning att gå vidare i vårdnadstvisten hjälper advokaten dig såklart, annars kan några rådgivande samtal räcka för att du ska få perspektiv.

Ni är naturligtvis också behjälpta av att söka juridisk hjälp som par rörande frågorna ovan, det är så klart ännu bättre. 

Gör skolgården roligare med hjälp av vägmarkeringar och linjemålning

1 apr 2018

En skolgård kan vara precis hur tråkig eller hur rolig som helst. Allt beror på vad man gör med den. Tyvärr präglas många av landets skolgårdar av en ganska uppenbar brist på fantasi. Visst finns några pliktskyldiga klätterställningar och kanske några Kingplaner (för dig som inte vet vad King är - dags att du frågar ditt barn), men i övrigt ser det ganska torftigt ut. Är det då inte bra för barnen att få använda sig egen fantasi? invänder du då kanske. Jo, självklart, men undersökningar visar ju samtidigt att lite färger och former i en miljö stimulerar fantasin, både barns och vuxnas.

Alla ska med

Syftet med att sätta färg på skolgårdarna och smycka dem med olika spelplaner och fantasieggande bilder är inte att tänka åt barnen, utan ska mer ses som en språngbräda för barnens lekar att ta avstamp ifrån. I det här blogginlägget tar vi upp hur man genom att anlita ett företag som sysslar med vägmarkeringar och linjemålning och annan sorts dekorativ markmålning kan liva upp en tråkig skolgård och få fart på barnen, och kanske även lärarna. Även barnen ska såklart vara delaktiga.

Barnen skapar

En asfalterad yta är egentligen fenomenal för lek. Den är tålig och tål hur många forttramp och hårda smällar av brännbollsträn och basketbollar som helst. Problemet är bara att den ser så tråkig ut. Ett bra sätt att smycka skolgården kan vara att låta barnen själva rita med vattenlösliga kritor. De kan då dra upp tennisplaner, hopphagar, cirklar, teckningar och vad som än faller dem in. Efter nästa regn är färgerna borta, men då är det bara att rita nytt.

Ta tillvara på det barnen ritar, fotografera det och samla in. Visa sedan materialet för en firma som sysslar med linjemålning och dekoration av skolgårdar. Modern teknik gör det möjligt att skapa vilka sorts bilder och mönster som helst och överföra dem till större skala i en markmålning på till exempel asfalt. Bilderna kan sedan målas upp i fluorescerande färger eller neonfärger och skapa en färgprakt som lyser upp hela skolan.

Finast skolgård vinner

Utöver barnens motiv finns många färdigritade motiv med hopphagar, spelplaner, kartor och andra roliga motiv att välja bland. Låt barnen rösta om vilka motiv de vill ska pryda skolgården. För barnen blir det häftigt att se att motiv de själva valt ut eller kanske till och med själva ritat, blir verklighet på skolgårdens asfalt.

All färg som används är naturligtvis miljövänlig, precis som hela processen; moderna maskiner för linjemålning och markmålning avger inte några giftiga gaser eller annat avfall under arbetet. Dock ska man ju såklart inte köra runt maskinerna på skoltid, utan arbetet anpassas för att klaras av när eleverna inte har rast.

Att lära ut trafikregler med hjälp av vägmarkeringar

Ett roligt projekt som just vägmarkeringsföretag är särskilt lämpade för, är att skapa ett ”övningskörningsområde” med riktiga vägmarkeringar och trafikskyltar på skolgården. Detta område kan användas för att undervisa elever i vanliga trafikregler, hur man visar hänsyn i trafiken och hur man ska förhålla sig till andra trafikanter. Enkla regler oms väjningsplikt och högerregeln kan enkelt förklaras, liksom skillnaden mellan heldragen och streckad linje osv. Att på detta sätt lära eleverna om trafiken i en realistisk miljö är ett mycket bra sätt att få kunskaper att fastna och reflexer att utvecklas.

Här kan du läsa mer om vägmarkeringar: http://www.vägmarkeringar.nu.

Se till att skydda barnens lekar

24 mar 2018

Tänk vad mycket vi vet om barn numera än för, säg hundra år sedan. Då såg man på barn, som ofullkomliga människor. Barn var som vuxna, men inte några riktiga människor, utan blivande ”människor”. Så trodde man till exempel att barn inte hade samma känslor som vuxna; till exempel när man gick i ett foster, och även på nyfödda barn – gjorde man inga bedövningar för man trodde inte att de hade känslor och kunde känna smärta. Det är endast de senaste 10, 15 åren som man har gett foster och nyfödda smärtlindring när man opererar dem.

Förut trodde man barn inte hade känslor

På samma sätt, trodde man inte att små barn kunde sakna sina föräldrar, att även om de blev ledsna vid en skilsmässa, glömde de bort det och inte skadades av att skiljas från dem som de var bundna till. På det sättet trodde man inte att de finska krigsbarnen, som räddades över Bottenviken till den svenska sidan, kunde ta skada av att bli skiljde från sin finska familj. ”Barn glömmer så lätt”, tänkte man. Man trodde helt enkelt inte att de kunde känna och minnas på samma sätt som vuxna.

Lekarna var inte viktiga

På samma sätt ansåg man inte att det som barn gjorde, var något viktigt. ”Barn bara leker”, sa man och ansåg inte att leken var särskilt viktig. Numera vet vi hur viktig leken är för barnens utveckling, och tvärtom – ett barn som inte leker, är en stark varningssignal på att något är fel. Inte nödvändigtvis på barnet, men eventuell på det som barnet kanske har råkat ut för. Ett riktigt traumatiserat barn, till exempel, förlorar förmågan att leka, vilket spär på barnets trauma. Om barn är med om svåra saker är det viktigt att deras lek, kommer igång. Leken är barnets sätt att hantera både roligt och mindre roliga saker. I leken utforskar de och förstår världen och det som händer omkring dem. I leken bearbetar de allt som de är med om och utrustar dem för framtiden.

Lekar är viktiga

För de som är vuxna, gäller det att skydda leken så gott det går och se till att leken möjliggörs i så stor utsträckning det bara går. Nu vet vi ju hur viktig leken är. Som förälder och vuxen, nära ett barn, bör man se till att barn vistas i en säker miljö. Något som barnfamiljer kanske inte har tänkt på förut, är att man faktiskt kan elsäkra ett hem. Då går en elektriker igenom hela hemmet och petskyddar alla uttag och kan upptäcka alla potentiellt farliga elfel. Elektrikern kan skydda alla spisar, disk- och tvättmaskiner. Många barn gillar att peta, skruva och trycka på olika knappar på maskinerna. De kan dra i elsladdar och få hett kaffe eller vatten på sig om de kommer åt vattenkokare och kaffebryggare. Det är inte alltid som man som förälder hinner vakta barn så de inte kommer åt farliga sladdar och elektricitet. Fortsätt läsa här om en bra elektriker i Bromma.

Hur får man barnet att borsta tänderna?

8 mar 2018

Barn är av naturen nyckfulla och det innebär att det som fungerar perfekt ena dagen kan nästa dag innebära ett stort problem. Det kan gälla mat, det kan handla om påklädning, det kan handla om att lämna- och hämta på förskolan. I kombination med att man som förälder ofta känner stress vid alla dessa tillfällen så kan det sluta med bråk och tårar snarare än den pedagogik som man alltid vill använda sig av. Något man sedan ångrar direkt då stormen bedarrat och lugnet åter infunnit sig.

Ett område som ofta kan innehålla dessa protester handlar om tandborstning och munhygien. Detta område är dessutom inte något som man kan fuska med; barn tänder är känsliga och de måste skötas på samma sätt som vuxentänder. Många föräldrar resonerar lite konstigt i den här frågan; man tror att barnets tänder inte behöver skötas lika noggrant som sina egan - av den enkla anledningen att de ändå kommer att lossna och ersättas av permanenta tänder.

Så fungerar det inte: även mjölktänder behöver samma omsorg som vuxen tänder då man annars riskerar att “ta med” problemen in i framtiden. Borstning under morgonen och på kvällen är ett måste; ett besök hos en tandläkare bör även det bokas in då och då. Kort sagt: tandvården hos ditt barn ska följa samma formel som den du själv har.

Knäckfrågan dock: hur ska du få ditt barn att borsta tänderna är svårare att svara på. Vi tänkte dock ge några tips och förslag - och vi tänkte även, till de större barnen, ge tips kring hur man som förälder ska resonera vid ett besök hos en tandläkare.

  • Utan tvång : Skulle ditt barn plötsligt vägra att borsta sina tänder så är det ingen panik. Det går i vågor och om du börjar tvinga barnet genom att trycka in tandborsten så kommer hela processen att få en negativ klang. Det ska vara roligt och lustfyllt. För att detta ska ske så måste du som förälder använda din fantasi litegrann. Vi visar hur:
  • Barnet borstar dina tänder.. låt ditt barn borsta dina tänder och du borsta barnets tänder efteråt. Visa att det inte är farligt. Gapa stort och låt ditt barn titta in i munnen.
  • Du upptäcker saker.. Barnet öppnar sin mun och du låter tandborsten gå på en upptäcktsfärd. Finns det kanske en skattkista därinne, gömmer det sig en liten tomte eller finns det kanske några tandtroll som måste borstas bort? Lek!
  • Du namnger tänderna.. Säg vad alla tänder heter och förklara att varje namngiven tand måste ha det rent hemma. Tandborsten blir sopen och tandkrämen blir rengöringsmedlet.
  • Jubla! .Klappa händerna efter att tandborstningen är avklarad. Låt ditt barn se i spegeln hur fint allting blivit. Uppmuntra och applådera.

Dags att besöka en tandläkare?

Då det kommer till att besöka en tandläkare så kan det vara en svår balansgång som förälder. å ena sidan så vet man att det handlar om ett måste - å andra sidan så vet man också att det kan göra ont för barnet. Man måste veta att det handlar om att en okänd person - ofta med mask för munnen - rotar runt bland tänderna; det kan vara traumatiskt.

Några tips ska vi ge och vi kan säga att du bor i Solna och ska besöka en tandläkare med ditt barn - så här kan du göra det till en bättre upplevelse:

  • Du läser. På biblioteket finns massor av litteratur som handlar om ämnet barn/tandläkare. För alla åldrar dessutom. Besök biblioteket i god tid innan du och ditt barn ska infinna er hos er tandläkare i Solna. Du läser, förklarar och visar barnet att det inte är så farligt.
  • Du byter miljö. I många fall kan själva miljön hos en tandläkare komma som en chock för ett barn. Det sitter många personer i väntrummet - några kanske har ont - och det låter väldigt mycket hos en tandläkare. Det susar, det borras och det kanske skriks. Allt detta påverkar. Ett privat alternativ kanske är en bättre lösning? En privat tandläkare i exempelvis Solna lägger ofta lite mer krut på inredning och skapar, genom detta, större trivsel. Även valet av tandläkare är viktigt: se till att hitta en med social kompetens som ditt barn kan känna trygghet med.

Fler tips: https://www.tandläkaresolna.nu.

Skolresor förr – och nu

28 feb 2018

Precis som vid företagsevent är det viktigt för barn som går i skolan att få åka bort och upptäcka nya platser, men även för en sammanhållning i klassen att resa iväg tillsammans och upptäcka nya lekkompisar. Tyvärr har skolorna varken råd eller möjlighet längre att arrangera skolresor. De som växte upp fram till 1990-talet kanske kommer ihåg sin klassresa. Då kom bussen till skolan och körde en genom landet till en ort på andra sidan Sverige. Eller så åkte man utomlands, till Finland, eller Åland. Även då åkte man buss. Läraren gick runt i bussen och räknade in alla, för att se till att ingen lämnades kvar.

Vi antar olika roller i grupper

I alla klasser och grupper med människor, brukar vi människor anta olika roller; de duktiga (ofta tjejer, men ibland killar också), de som tar hand om andra, klassens clowner, ledaren som alla helst vill vara lik och som alla ser upp till, de stökiga och bråkiga (killarna, oftast) och sedan nördarna. Den senaste tiden har nördarna sett ett uppsving. Det har blivit inne med nördar, framför allt som man har sett att de har tjänat pengar på att vara duktiga inom sitt område, ofta inom IT. Nörden är fortfarande inne, och har varit så ända sedan, ända sedan Microsofts grundare Bill Gates blev den rikaste mannen i världen.

Man kan hitta nya lekkompisar

Att åka bort har gjort att klasskompisarna har hittat nya vänner. Att göra annat än det som ska presteras i klassrummet har gjort att man ser varandra på nytt sätt och gett klassen en chans att lära känna varandra bättre. Att ha en regelbunden uppsikt över klassen har varit viktig. Att då åka buss tillsammans har varit ett sätt för läraren som har ansvar för att barnen alltid hamnar rätt. Då har de fått en chans att uppdatera antalet elever.

Åka buss är smidigast

Att åka buss har gjort det smidigt att komma till platserna dit man tänkt sig. Ofta har någon i klassen någon kontakt med någon som äger ett bussbolag, eller som kan tänka sig att köra buss. Skulle klasserna inte åka buss, skulle de vara tvungna att åka tåg, eller i olika bilar. Åker man i olika bilar, får man inte till fördelen med att samla klassen under resans gång. Då behöver man göra annat för att ena klassen. Man kan ha aktiviteter och lekar som barnen gillar. Man kan göra de klassiska utelekarna med att hoppa säck, stafett med ägg på en sked. Man kan göra den "norska stafetten" med att snurra runt en pinne och sedan komma i mål. Man kan också bara helt enkelt spela fotboll, eller leka kurragömma eller blindbock. Klicka på länken för att läsa mer här om att hyra buss i Stockholm.

Hitta rätt samarbete om barn vid skilsmässa

29 jan 2018

Skiljer man sig så är man fri att göra exakt vad man vill utan att behöva ta hänsyn till vad den person man levt med tycker och tänker. Detta förutsätter dock en skilsmässa utan några barn inblandade; finns det barn så har man fortfarande ett stort ansvar som förälder - ett ansvar som även fortsatt kommer att delas med den andre. 

Vid en skilsmässa så kommer nämligen gemensam vårdnad att tilldelas föräldrarna. Precis som vid barnets födsel där föräldrarna är gifta så kommer båda två att - genom gemensam vårdnad - ansvara för barnets framtid, ge ekonomiska förutsättningar, mat, uppehälle, kärlek och allt annat som definierar en trygg uppväxt. 

“En skilsmässa kan vara infekterad och stökig. Därför kan det vara svårt att ha gemensam vårdnad efter att skilsmässan gått igenom. Svårt - men inte omöjligt; som förälder måste man se till det bästa för sina barn“ 

Det som ofta beskrivs som svårt då gemensam vårdnad ska tillämpas rent praktiskt efter en skilsmässa är någonting som ligger i sakens natur: man har skiljt sig och vill därför kanske ha så lite som möjligt att göra med den andra föräldern. Något som man alltså måste ha vid gemensam vårdnad då samtliga avgörande beslut gällande barnens framtid ska fattas gemensamt och då man dessutom måste bestämma om hämtning och lämning av barnen. 

Så kan ni hitta er väg i en gemensam vårdnad 

I vissa fall så är detta omöjligt. Föräldrarna kan inte enas om någonting; man sätter kanske en ära i att den andra aldrig ska få ha rätt, man kanske medvetet vill jävlas och man kanske anser att den andre - av något skäl - inte är en lämplig vårdnadshavare till barnet. Allt detta kan leda till att man lämnar in en stämning där man vill få gemensam vårdnad ändrad till ensam sådan. Här ska vi direkt säga att detta är - i många fall - att hoppas på för mycket.

Från rättens sida så ser man att gemensam vårdnad är bäst för barnen och det krävs ganska starka skäl till varför sådan ska ändras. Skäl som vi nämnde ovan kan motivera ett ändrat beslut, men man måste inse att argument såsom svartsjuka och ilska gentemot den andre inte är starka skäl till varför en gemensam vårdnad ska ändras. Det talar snarare mot en själv. 

Dock, man måste även ha förståelse för att en skilsmässa kan vara infekterad och att det kan finnas svårigheter att nå ett samarbete med den andra föräldern. Vi tänkte därför försöka komma med några tips som kan vara användbara för att lyckas med en gemensam vårdnad om barnen även efter att man skiljt sig. 

Tänk på barnen.

Barnens bästa ska ha högsta prioritet - något som innebär att personligt agg och onödigt käbbel måste läggas åt sidan. Även om det skulle gå så långt som till en vårdnadstvist så är det viktigt att barnen hålls utanför den - men att ni hela tiden ändå är öppna om vad som sker och inte skuldbelägger varandra.

Flexibilitet.

Gemensam vårdnad handlar inte om att barnen ska spendera exakt lika lång tid hos varje förälder. Ni kan lägga upp detta efter hur era situationer ser ut. Kanske kan varannan vecka passa er, kanske kan var tredje helg vara bättre? Diskutera och var öppna.

Vuxet agerande.

Att inte hämta/lämna på utsatt tid - och utan att höra av sig - är samarbetssvårigheter som kan motivera ett beslut om att ändra gemensam vårdnad. Det handlar här - i de flesta fall - om ett rent omoget beteende. Agera vuxet!

Gemensamt liv.

Ni har levt en del av ert liv ihop och chansen är stor att ni har gemensamma vänner. Försök att tänka ett steg längre och försök att minnas vad som fick er att älska varandra.

Ta hjälp.

Samtalsterapi och samarbetssamtal kan vara en bra lösning. Samarbetssamtal erbjuds av varje svensk kommun där någon förälder ansöker om ensam vårdnad och har ofta en väldigt hög utdelning sett till att gemensam vårdnad fortlöper efteråt. Ibland kan ett par externa ögon och öron vara det som behövs. Läs här för mer information.

Skapa rum för barnens lekar ute

5 jan 2018

Det är färre barn som leker utomhus. WWF har gjort en undersökning som visar att barn tillbringar oroväckande mycket mer tid framför en dator- eller TV-skärm, istället för ute. Så många som en fjärdedel av barnen mellan 2-12 år, 24 procent av barnen i de åldrarna var inte alls ute i skog, hav, sjö eller en äng. Hälften av barnen hade varit utomhus upp till en timme. Det är synd att barnen inte leker utomhus längre. På förskolan och i skolan är barnen ute på rasterna, men när de kommer hem, sitter de nästan bara hemma. Vad kan man som förälder göra för att barnen ska komma sig ut?

Planera trädgården för utomhuslek

Som förälder kan man hjälpa till så att barnen vill leka utomhus. Om du som vuxen gör en del av trädgården till lek, kan barnen leka där. Vintertid tycker barnen om att vuxna är med dem och göra snölyktor, snögubbar och snögångar. Man kan ha gungor som barnen gillar. Sommartid kan man placera en studsmatta så att barnen vill använda den. Man kan hjälpa till att bygga en koja där barnen vill leka och få ett eget uterum. En lekstuga är också bra att bygga för att barnen ska hitta till de egna lekarna. Sedan kan man alltid utnyttja naturen som den är och hjälpa den på traven. Fälla ett träd, som du kan göra till en klätterställning. 

Varför inte göra en liten äventyrsbana?

Den som är händig kan göra ett litet minigym utomhus. Då kan barnen få lyfta några lagom tunga stockar, hoppa över stubbar, eller åla igenom en liten tunnel och balansera på några plankor. Eller så kan man med hjälp av stubbar göra en hinderbana och placera plankor i olika höjd. Det blir bra träning för barnen att träna upp sin balans. Placera gamla traktordäck där barnen kan få gömma sig. Barn har en fantastisk fantasi. 

En sandlåda fungerar året om

Varför inte bygga en sandlåda som kan användas länge under året. Det är inte på alla platser i Sverige som det kommer tillräckligt med snö för att kunna bygga snölyktor och snögubbar. Då kan det vara bra att ha en sandlåda, där barnen kan leka. Man kan ta ut sina bilar och bygga vägar, broar och järnvägar i sanden. Tur man kan ta på sig vinteroveraller, som kan tas av innan barnen kommer innanför dörren. Annars är risken stor att de tar med sig halva sandlådan in. Se upp med att fälla träden på egen hand. Fälla träd är inte lätt, framför allt om man bor i ett tättbebyggt område. Då är det bäst att be en arborist göra det åt dig. Här hittar du en som gör det utan att stora ytor i anspråk för att fälla träd: www.trädfällningstockholm.se.

 

När leken rasar

26 dec 2017

Du kanske vet hur barns lekar kan rasa. Barn har inte kontrollen över sin kropp eller situation som vuxna har. Alla som har barn, eller har haft det vet när de är små och tultar omkring. För barnen är deras kroppar nya. De vet och kan inte behärska den som man gör som vuxen. Det tar nästan en hel livstid att behärska sin kropp, och ändå gör man kanske inte det ändå (?). Därför är barns rörelsemönster ganska riskabelt när de är små. Värst är åldern mellan 2 upp till de är i skolåldern. De är nämligen för små för att inse faror med saker som de gör, samtidigt som de är stora nog att gå, springa, hoppa och klättra. Det innebär att de är rörliga, men okunniga om vad som är farligt och inte. Det ger föräldrar och personal mycket huvudbry. Det kräver att de vuxna kring barnet har koll och kan förutse saker.

Lätt att en tand ramlar ur

Hur många har inte skadat sina tänder antingen som barn, eller varit med om att barnen har gjort det? Det är nästan mer regel än undantag. Även om barn har små mjölktänder när de slår ut den, ska man gå till tandläkare då det händer. I allra värsta fall kan det finnas bitar av tanden kvar som orsakar skador hos barnet. Eller så är risken stor att den framtida, permanenta tanden växer fel och skadan kan bli irreparabel. Att besöka tandläkare är alltså mycket viktig. Välj då en tandläkare som kan ta barn och som är tillgängliga när du behöver en akut

Gå till samma tandläkare

Även du som vuxen kan behöva en tandläkare som är bra och som tar dina behov på allvar. Varför inte gå till samma hela familjen? Det kan vara bra att ha en tandläkare som känner till dina familj och som man inte behöver förklara samma saker om och om igen.

Att hitta helt säkra lekar för barn är nästan omöjligt. Meningen med lekarna är ju att barnen ska lära sig vad de klarar av att göra och var deras begränsningar går. Det viktiga är att finnas till hands om något händer. Finns man nära ett barn som leker, lär de sig trygghet och tids nog lär de sig vad de själva klarar av att göra och inte. När de blivit större, är det inte lika illa. Barn lära sig avstånd redan i fyra-fem års åldern. De lär sig undvika vassa kanter och vet att hålla i sig när de gungar, när de klättrar och så vidare.

Varför är det så viktigt att barn leker?

19 dec 2017

För hundra år sedan såg man på barn, som människor som skulle bli vuxna och det att vara vuxen var det som gjorde oss till människor. Idag pratar man om den svarta pedagogiken, som såg på den lilla människan, som ett vitt papper, som konstnären (föräldrarna och barnens omgivning) skulle färglägga och göra dem till ”riktiga människor”. Barnet var ”ingen” i sig själv. Hon blev ”något” när hon växte upp. Därför sågs inte det som barn gjorde som något viktigt.

Rädda barnen har förstått vikten av barns lek

Barn lekte därför att de inte hade bättre saker för sig. För att de inte förstod bättre. Idag vet vi hur viktig leken är. På Rädda barnen vet de hur viktig leken är. Sofia Bidö är verksamhetsledare och berättar på deras hemsida:

– Leken är helt avgörande för ett barns utveckling. Det är genom att leka som barn tar sig an världen och gör den begriplig, det är det lilla barnets främsta språk. Och det är genom leken som vi vuxna kan lära oss att förstå barnens tankar och känslor.

På Rädda barnen ges utrymme för lek. Nu när vi vet hur viktig leken är för barnen är det viktigt att ge dem utrymme och möjlighet att leka så som de behöver. Ett rum fyllt med leksaker, brukar göra vilket barn som helst överlycklig. De kan kasta sig över leksaker, beredda att använda all fantasi de har för leken. Har de sällskap av andra barn brukar de kunna samordna leken tillsammans. Barn som trivs tillsammans och verkligen kan leka tillsammans, kan till och med falla in i varandras lek och låta den egna fantasin ta vid där den andra slutade, och gemensamt utvecklar leken.

Olle Adophson förstod vad fantasin betydde för leken

Han om någon kunde fånga barnens fantasi i leken i sången Det gåtfulla folket: …”Där går en pojke som blev indian. Där, där går kungen av skugga runt stan och skuggar bovar. Och där fann en flicka en festlig grimas som hon provar. Alla är barn och de tillhör det gåtfulla folket…” Så vi som är vuxna, bör ge barn alla möjligheter de behöver för att kunna leka. Som ett eget rum, fullt med leksaker, och ett vackert trägolv. Trägolv är mjukare än andra. Dessutom är de lätta att hålla rena. Har du ett gammalt golv kanske det är dags att renovera det. Här kan du ta kontakt med en golvläggarestockholm.biz.

Ha kul med linjemålning

30 nov 2017

För linjemålning finns det billiga och begagnade, ofta fullt funktionerande, maskiner för linjemålning. Resultaten kanske inte blir lika bra som du ser på motorvägar och på flygplatser – men nog fyller det sin funktion alltid. På skolgårdar är bra linjemålning ett måste för att barnen bland annat ska kunna hoppa hage och spela King. Men hur gör man egentligen? Och vad finns det mer för lekar man kan arrangera med hjälp av linjemålning? Här visar vi några stycken.

King

King, bollspelet, har varit populärt länge. Det är inte ovanligt att se spelplanen på skolgårdar runtom i landet. Planen är lätt att känna igen; den består av fyra kvadrater runt en liten cirkel, där cirkeln är en slags frizon som används för att serva. Beroende på hur det har gått i spelet kan man befinna sig på olika rutor.

En ruta är för kungen, som är det bästa man kan vara i spelet. Det är också kungen som får serva när någon har åkt ut och spelet börjar om.  Näst bäst är drottning, som blir kung ifall kungen åker ur spelet. Därunder är man knekt, en position där man blir drottning och under det finns bonden som i sin tur får spela som knekt ifall kungen, drottningen eller knekten åker ur spelet. Spelplanen är enkel att göra för någon som har erfarenhet av linjemålning.

Hoppa hage

Vanligt är att man helt enkelt ritar upp hagen med kritor, men det går också att göra med linjemålning. Att hoppa hage som lek är inget nytt. En del tror att det började under romartiden, där soldater tränade i hopphagar iförda full mundering. Barnen härmade sedan soldaterna genom att rita upp egna hopphagar på marken. Mycket gamla spår av leken har kunnat hittas.

Hur exakt man ska göra beror i hög grad på var man bor. Det finns många olika varianter av leken över hela världen. I Sverige brukar man börja med att kasta en sten i en ruta, hoppa över rutan med stenen, ta sig till slutet av hagen och sedan göra det igen i omvänd ordning.

Bollplaner

På de flesta bollplaner, nästan oavsett vilken sport det gäller, krävs linjemålning för att det ska kunna spelas ordentligt. Ett exempel på ett undantag är fotbollsplaner med grus där ett stängsel finns runt, vilket inte sällan syns kring skolgårdar. I övrigt krävs linjemålning på både gräs och asfalt för att kunna bedöma om bollen har hamnat utanför spelet eller inte. Detta både på professionell nivå och på banor som kanske främst är tänkt för lek.

För linjemålning i större skala behövs naturligtvis professionella aktörer.

Föräldrabalken

6 nov 2017

Föräldrabalken kallas den lag som behandlar det juridiska förhållandet mellan barn och föräldrar i Sverige. Föräldrabalken trädde i kraft på nyårsdagen 1950 och ersatte en rad gamla lagar som i och med det blev ogiltiga. Föräldrabalken består av 16 kapitel som behandlar olika aspekter av föräldraskap, bland annat frågor om umgängesrätt vid enskild vårdnad och frågor kring adoption och förmyndarskap. Vi går här igenom några av de viktigare kapitlen och redogör snabbt för vad de handlar om.

Kapitel 1 – Faderskap till barn

Enligt första paragrafen av kapitel 1 är den man pappa till barnet som är gift med barnets mamma. I den andra paragrafen slås dock fast att rätten kan ogiltigförklara faderskapet efter exempelvis ett dna-test. En så kallad presumtion, ett antagande, görs här angående moderskapet, som alltid betraktas som ställt utom allt tvivel, och därför inte behandlas i lagtexten.

Kapitel 4 – Adoption

Här slås bland annat fast att en man och en kvinna som vill adoptera båda måste ha fyllt tjugofem år. Dock kan det tillåtas från 18 år om paret ej kan få biologiska barn eller om den ena parten vill adoptera den andras barn för att få delad vårdnad. Kapitlet slår också fast att ett barn aldrig kan adopteras utan de biologiska föräldrarnas samtycke.

Kapitel 6 – Vårdnad av barn

”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran” står det i första paragrafen av kapitel 6. Följande paragrafer behandlar bl a  frågan om vårdnaden av barnet och umgängesrätt. Här slås fast att vårdnaden ska var delad lika mellan föräldrarna om inte särskilda skäl föreligger. Om en förälder har tilldelats enskild vårdnad har barnet ändå umgängesrätt med den andra föräldern. Alla beslut om vårdnad och umgängesrätt ska ske med barnets bästa för ögonen.

Kapitel 10 – Förmyndarskap

Föräldrarna till ett barn är dess förmyndare. Om föräldrarna dör eller på annat sätt befinns vara olämpliga som förmyndare ska en ”rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna” utses.

Familjerätt

Föräldrabalken ingår i ett område av juridiken som kallas familjerätt. Är man som förälder inblandad i en konflikt rörande sina barn, exempelvis en tvist om vårdnad av barn eller umgängesrätt, kan man vända sig till en advokatbyrå specialiserad på familjerätt. Här kan få goda råd och tips inom familjejuridik, och hjälp att väcka talan om konflikten inte går att lösa på annat sätt. När det gäller föräldraskap är det lätt att man låter känslorna styra och att ha ett juridiskt ombud som kan föra ens talan när man exempelvis ska plädera för sin sak i tingsrätten är guld värt.

Om du skulle behöva hjälp av en advokat i frågor som rör familjerätten så kan vi rekommendera dessa: www.umgängesrätt.com

Juridisk hjälp inom Familjerätt

24 sep 2017

Familjerätt är det begrepp som brukar användas för att sammanfatta de lagar och förordningar som har till uppgift att reglera människors familjeliv; det kan vara förhållandet mellan barn och föräldrar, äktenskap och skilsmässa eller adoption exempelvis.

Många advokatbyråer har medarbetare som enbart specialiserat sig på familjerätt, andra byråer har till och med gjort uppdrag inom familjerätt till sitt enda verksamhetsområde. Särskilt är det frågor om vårdnad av barn vid skilsmässa (som regleras i Familjebalken) som de flesta kommer att tänka på när begreppet familjerätt används.

Vi går här igenom några av de viktigaste lagarna och områdena inom familjerätt.

Parförhållanden

Lagarna inom detta område reglerar det juridiska förhållandet mellan två människor som bestämt sig för att gifta sig eller leva tillsammans. Här ingår såklart Äktenskapsbalken, men även lagar och regler gällande samboförhållanden och hindersprövning. Juridisk hjälp inom parförhållanden efterfrågas vanligen först vid skilsmässa eller separation (bodelning), men en jurist kan även hjälpa till vid till exempel upprättande av äktenskapsförord.

Arvsrätt

Arvsrätt är ett stort område inom Familjerätt och ett område där människor i regel ofta söker juridisk hjälp. Arvsrätten är till för att skydda de efterkommande när en person avlider. Oavsett om den avlidne avsett att testamentera bort sin egendom till exempelvis någon stiftelse eller organisation har barnen ändå rätt till en del. Den fördelning som görs av den avlidnes egendom och kapital, det så kallade dödsboet, kallas bouppteckning. Bouppteckningen måste vara avklarad inom tre månader efter dödsfallet. Det finns en sträng hierarki kring arv där barnen kommer i första ledet och övriga familjemedlemmar och släkt i tur och ordning efter. I dagens moderna familjekonstellationer med samboförhållanden, bonusbarn etc uppstår ofta förvirring kring arvsrätten och en jurist kan hjälpa till att reda ut vad som gäller.

Barnfrågor

De delar av familjerätten som rör barn, den så kallade Familjebalken, innefattar bland annat adoption, faderskap och vårdnadstvister.

Vid exempelvis adoption bryts de juridiska banden mellan barnet och de biologiska föräldrarna och barnet får samma rättigheter gentemot sina adoptivföräldrar som ett biologiskt barn, ett faktum som ibland skapar konflikter.

Uppstår tvivel kring faderskap är Socialnämnden enligt lag skyldiga att genomföra ett faderskapstest, och den utpekade fadern är skyldig att genomföra detta test. Faderskapet kan sedan bekräftas genom dom eller faderns skriftliga bekräftelse.

De kanske mest utdragna och komplicerade juridiska processerna inom familjerätt handlar om vårdnadstvister. Här är det viktigt att man anlitar juridisk hjälp med god erfarenhet och gedigen kunskap inom området. Ofta handlar det om få fram sin sida av saken i en tvist som inte sällan kan innefatta smutskastande av den andra parten, samtidigt som det dåliga samvetet gnager över den utsatta situation man har försatt barnen i. Juridiska ombud som kan hålla huvudet kallt är ett måste vid en sådan process.

Hos socialtjänsten, på din kommuns hemsida och här kan du läsa mer om familjerätt.

Vem får vårdnaden om barnen?

27 aug 2017

Ser man till en skilsmässa så handlar det om en stor känslomässig prövning i sig och om det finns barn så kan man tillägga att prövningen blir än större. Det som många inte tänker på vid en skilsmässa är att barnen ofta kan ta denna som något som är deras fel. Det vill säga; ett barn kan missuppfatta saker och ting, göra egna tolkningar och dra felaktiga slutsatser kring varför en skilsmässa mellan föräldrarna sker.

Det här är något som man som förälder måste försöka förhindra och av den anledningen så gäller det att vara öppen och transparent kring anledningarna. Man får även i många fall luta sig åt det mer professionella hållet här – det vill säga; man anlitar en barnpsykolog som på ett pedagogiskt sätt förklarar varför mamma och pappa ska skilja sig. Det här är det viktigaste vid en skilsmässa där barn är inblandade, att föräldrarna för en stund försöker agera vuxet och lägga bort de yviga gesterna och de stora orden så fort barnet är närvarande.

Steg nummer två handlar om att man kommer överens om vem som ska ha vårdnaden om barnen och här behöver man ofta inte göra någonting; den gemensamma vårdnaden fortsätter som vanligt men med skillnaden att barnen kommer att bo på olika håll under olika perioder. Detta är något som också rekommenderas. Har man gemensamma barn så har också – även efter en skilsmässa – ett delat ansvar.

Ensam vårdnad vid kriminalitet

Men – i vissa tillfällen och vid en del skilsmässor så inträffar ett annat scenario och detta enligt följande: den ena föräldern anser att den andre är olämplig som vårdnadshavare och ansöker därför om ensam vårdnad. Motsätter sig den andre parten denna stämning – som ansökan kallas – om ensam vårdnad så har en vårdnadstvist tagit form.

En vårdnadstvist är något som absolut och i det längsta ska försöka undvikas och detta av ovan nämnda skäl. Ett barn har svårt nog vid en skilsmässa och om dessutom en förälder ansöker om ensam vårdnad – ja, då blir också barnens svårigheter att hantera skilsmässan svårare.

Här ska man också veta att Sverige har detta som utgångspunkt vid en vårdnadstvist och man ser alltid att ensam vårdnad tilldöms endast i nödfall. Är den ena förälder missbrukare, gravt psykiskt sjuk, pedofil, våldsam eller yrkeskriminell så är dennes hemmiljö inget för ett barn och då brukar man se till att den andre föräldern får ensam vårdnad.

I ”vanliga” fall så blir ofta delad vårdnad resultatet och detta även utan att det går så långt som till Tingsrätten. De flesta oegentligheter gällande vårdnaden om barnen vid en skilsmässa går nämligen att lösa genom ett så kallat samarbetssamtal. Vid ett sådant så får föräldrarna sätta sig vid några tillfällen och samtala med utbildade personer från Socialtjänsten för att kunna nå en lösning.

Detta samarbetssamtal brukar falla förvånansvärt väl ut och de flesta stämningar om ensam vårdnad brukar dras tillbaka efter några sådana samtal. Föräldrarna brukar nämligen där och då komma underfund med att det handlar om barnens bästa.

Omhändertagande av barn

27 jul 2017

För många föräldrar är det utav en självklarhet att ägna mycket tid åt att leka med sina barn. Men för vissa är fallet inte så. Att leka är barnens kanske främsta sätt att lära känna saker, alltifrån motorik till socialt samspel. Förvisso kan barn göra en del av detta själva, men i samspel med en vuxen så utökas möjligheterna och den vuxne kan också styra in viktiga saker, eller helt enkelt utmana barnet på ett lagomt sätt. Till exempel kanske man märker att barnet har problem med att vänta på sin tur när man leker tillsammans, då kan det vara utmärkt att öva på just detta i små portioner.

Att ha en bra närhet med sitt barn är oerhört viktigt, speciellt vid extra ansträngning av deltagande i deras lek gör att de känner att vi vuxna kommer nära och engagerar oss lite extra. Denna närhet blir en tillgång då det blir lättare för barnet att komma i anförtro sig till oss när det kommer till mer svåra situationer, till exempel om de skulle bli retade på dagis, skolan eller liknande.

Det är hur som helst inte alltid barn får uppleva denna kärlek och trygghet. Att växa upp i en miljö där det kanske råder om missbruksproblematik kan ta skada på barnet. Missbruksfamiljer lever ofta i ett känslomässigt kaos i form av skam, pinsamheter, ilska, och frustration. En positiv, trygg och känslomässig gemenskap är ofta en bristvara. Missbruksfamiljer har visat sig ha lägre sammanhållning, bry sig mindre, mindre hjälpsamma och stödjande mot varandra. Dessutom kan de ha svårare att öppet uttrycka och visa sina känslor.

Barn till missbrukare är en extrem utsatt grupp av anhöriga då de är beroende av sina föräldrar för sin välfärd. Det är viktigt att vara uppmärksam om dessa signaler och lära sig de signalerna som dessa barn kan uppvisa. Till exempel är ett tecken att barn visar avvikande längd- och viktkurva, huvudvärk, buksmärtor, hjärtsmärta, trötthet och kräkning. Ser man någon form av nedstämdhet, ångest, sömnsvårigheter, matproblem eller liknande är det också ett starkt tecken. Visar barnet problem med relationer till andra barn och/eller vuxna, skolsvårigheter trots normalbegåvning och inte p.g.a skriv- och lässvårigheter. Beter sig barnet aggressivt, rastlöshet, är impulsiv eller har ett brottsligt beteende kan det också vara en varningsklocka att ta tag i.

Barn som far illa behöver personer i sin närhet som ser vad som händer, bryr sig om och vågar ingripa. Misstänker man att ett barn far illa ska man inte tveka om att ingripa. Alla barn är i behov av att omgivningen reagerar och någon ingriper om de far illa. Genom att lyssna låter man barnet berätta, ställ snarare frågor än att förhöra och visa att du är intresserad och tar dig tid. Om man misstänker något allvarligt kan man alltid ringa socialtjänsten i kommunen och rådgöra. Då kan man få veta vad som händer vid en anmälan. Socialtjänsten ska hjälpa barn som inte har det bra hemma. Ibland kan ett barn behöva bo med en annan familj en tid. Om socialtjänsten i sin utredning får reda på att det finns oro för att ett barn far illa tar de kontakt med föräldrarna och barnet. Kommer man fram till att barnets situation är mycket allvarlig, men inte kommer överens med föräldrarna om vilken hjälp som som behövs, kan barnet omhändertas enligt lagen om vård av unga (LVU). Då kan man antingen få bo i ett tryggt familjehem eller på ett hem för vård och boende. Advokaters undersökning visar att socialtjänstens utredningar ofta har brister. Barn och föräldrarnas åsikter beaktas inte alltid och lagen är inte anpassad till nya kunskaper och ett samhälle i snabb förändring. Därför kan det vara bra att kontakta en advokatbyrå som arbetar kontinuerligt med LVU.

Varför ansöker man om ensam vårdnad?

24 jul 2017

Anledningarna till att man ansöker om ensam vårdnad av sina barn kan beror på väldigt många orsaker och det är också därför som man måste behandla varje fall unikt. Gällande vårdnaden om barn så finns det inga fasta formler att följa och inga universala mappar som man kan anpassa efter varje fall. Det måste till en riktig och grundlig undersökning innan man kan fatta ett beslut; och för att vara på det klara gällande vårdnad om gemensamma barn så kommer man alltid att utgå från att det absolut bästa är en gemensam sådan.

Det vill säga; man utgår från att båda föräldrarna ska dela på det ekonomiska ansvaret, uppfostran och att barnen ska få alla förutsättningar och rättigheter som de enligt barnkonventionen har. Detta alltså som en slags utgångspunkt gällande vårdnaden.

Ibland så är det dock så att man måste ansöka om ensam vårdnad och i vissa fall ska man även veta att detta är absolut nödvändigt.

Vi kan här säga att pappan (eller mamman) har grava missbruksproblem, lider av någon allvarlig psykisk sjukdom, är kriminell, pedofil eller där det finns en misstanke om incest – vid sådana lägen måste man ansöka om ensam vårdnad då farorna av naturliga skäl är för stora och där den andra föräldern är direkt olämplig att ta hand om sina barn.

Om man sedan ser till andra orsaker till varför man ansöker om ensam vårdnad så kan det handla om att man – vid en skilsmässa – kanske ska flytta till en annan stad och därigenom vill ta barnen med sig då den andre föräldern vill stanna kvar i den tidigare staden.

Dessa två orsaker – att någon flyttar eller att någon är direkt olämplig som förälder – är också de vanligaste anledningarna till att den ena parten stämmer den andre och ansöker om att få ensam vårdnad om barnen. Två anledningar som båda är naturliga; men på olika sätt och som därför också är lätta att förklara. Ser man dock till ett tredje läge gällande ensam vårdnad så handlar denna mer om hämnd och det är här som man måste hitta en lösning på problemet.

Ensam vårdnad på vaga grunder

Om vi kortfattat förklarar vad detta handlar om så kan en skilsmässa ske av olika anledningar och ibland kan en sådan förvandlas till en infekterad strid mellan de båda forna makarna. Här använder många sina barn som en del av sin krigsföring och detta genom att lämna in en stämning mot den forne partnern där man ansöker om ensam vårdnad. Om denne bestrider denna stämning så har vi här nått ett skeende kallat vårdnadstvist.

Först och främst här; handlar denna vårdnadstvist om rena hämndbegär – otrohet eller annat svek – så måste man försöka se till barnens bästa. Man kan som förälder inte ansöka om ensam vårdnad enbart för att försöka hämnas och straffa den andre föräldern. En vårdnadstvist drabbar alltid barnen hårdast och därför erbjuder varje kommun i Sverige också samarbetssamtal vid en sådan – det vill säga; föräldrarna får extern hjälp för att reda ut sina oegentligheter och detta i form av samtal.

Som regel brukar dessa samtal falla ganska väl ut och leda till att föräldrarna i fråga kommer överens om att delad vårdnad också är den bästa lösningen. Om samarbetssamtal inte hjälper kan man ta hjälp av en advokat.

← Äldre inlägg