Lekar för barn

Vikten av att aktivera ett barn

Lär genom lek, det är en uppmaning som många föräldrar får och det är också något som man ska till sig. En lek är för ett barn mer än bara ett tidsfördriv – det är ett tillfälle då barnet lär sig olika saker. Märk väl; här pratar vi om barn i åldern mellan 0-7 år och även om vi gör det så är vikten av lek något som även gäller det lite äldre barnen. Vi förklara detta genom några punkter där vi förklarar fördelarna med att du hjälper till att aktivera ditt barn.

  • Fantasi:Man brukar säga att ett barn har livlig fantasi och många vuxna tänker avundsjukt tillbaka på tiden då det rationella fick stå tillbaka. Fantasin kommer inte helt av sig själv; i många fall så är det en direkt följd av upplevelser genom lek. Ett barn tänker – på ett bra sätt – annorlunda. Uppmuntra detta och var med vid lekar!
  • Motorik.Barnet lär sig genom olika lekar hur kroppen fungerar och utvecklar en motorik som är viktig genom resten av livet.
  • Samspel.Genom lek med andra barn så lär sig barnen att samspela med andra. Ett viktig steg. Här ingår även ett gränssättande.
  • Kreativitet.Barn blir kreativa genom lek, de lär sig att hitta lösningar på problem, de hittar spännande utmaning – och löser dessa – och de utvecklar sina hjärnor.
  • Kommunikationsförmåga: kommunikation kommer genom träning och genom att leka på olika sätt så lär sig också ett barn nya ord, det lär sig att tala genom kroppsspråket och det lär sig att kommunicera med andra barn. Viktigt!

Vanliga lekar för barn och ålder för dessa

Barn leker olika beroende på vilken ålder de befinner sig. Här tänkte vi därför presentera en vanlig mall kring hur lekarna brukar se ut i olika stadier i livet. Kom ihåg att barn utvecklas olika och att detta bara är en generell  mall över hur barn leker.

0-1 år: Barnet upptäcker världen. Föräldrarna har en stor roll i barnets tidiga lek. Genom att titta,  smaka, lyssna och känna så skapas ett samspel mellan barn och förälder och en trygghet bildas. En populär lek är Tittut och många föräldrar kan skriva under på att deras barn nästan kiknat av skratt av denna. En lek som lär barn att känna trygghet.

1-3 år: Barnet börjar ”erövra” världen: Barn i den här åldern börjar gilla att leka med andra barn. De härmar varandra, de tar intryck från varandra – men de leker ogärna tillsammans, istället så sitter de gärna en bit ifrån eller bredvid varandra.

3-5 år: Barnet utvecklar sin fantasi: Barn i den hår åldern leker gärna tillsammans, de klär ut sig och låtsas var någon annan – exempelvis en musiker eller en filmkaraktär. De tittar gärna – och lär sig – av äldre barn som leker. En härlig ålder som dock kräver visst utrymme gällande lek, se till att vistas utomhus så mycket som möjligt.

5-7 år: Låtsaslekar kommer upp på agendan i och med att barnet lärt sig att skilja på verklighet och fantasi. De leker gärna i grupp – men kan likväl leka ensam. Gosedjur, familj och filmer är några av de saker som ofta förekommer i lekarna.

7-10: lekar med regler: I den här åldern så börjar lekarna omgärdas av regler och förbestämda föreställningar och ramar. Exempelvis tjuv och polis, brännboll och kurragömma är tydliga exempel på sådana lekar. Barn i den här åldern vill gärna – och ska uppmuntras om så är fallet  – hjälpa till hemma; exempelvis med matlagning eller att tvätta bilen.