Lekar för barn

Ledarskapsutbildning ger bättre pedagogik

Att barn behöver pedagogik och rätt sådan är ett vedertaget faktum som alla kan relatera till. Men, få tänker på att detta även gäller vuxna. Om vi tar en förskola som exempel så har barnen sina förskollärare som hela tiden följer en läroplan och som hela tiden ser till att alla hänger med i sin egen takt.

Förskolläraren är väl bekant - och utbildad inom - pedagogik för barn och kan anpassa sin undervisning utifrån varje barn och där hon hela tiden varvar in leksamma moment, använder pedagogiska verktyg och sin - och barnens - kroppar för att alla ska tycka att det är lustfyllt. En utbildad förskolelärare ger barnen redskap och verktyg som de sedan har med sig genom hela livet. Det kan alla förstå och relatera till.

Men, hur ser det ut högre upp i näringskedjan? Förskoleläraren har också en chef att svara för - en chef som saknar alla typ av pedagogik och som inte alls är van vid att hantera folk. Kan detta ändras - kan denne chef och föreståndare nå alla anställda och skapa en god, sund stämning? Ja, men det kommer av allt att döma krävas en ledarskapsutbildning.

Kvinna och bebis leker med klossar och nallebjörn

Bra chefer har erfarenheter av en ledarskapsutbildning

Vi lämnar förskolan och säger istället något som alla förmodligen kan - eller kommer - att känna igen: den dåliga ledaren. Det spelar ingen roll om det handlar om idrott eller om yrkeslivet - de flesta av oss har någon gång stött på en ledare som inte klarar av sitt uppdrag och som, en följd av detta, får gruppen mot sig.

Hur ett dåligt ledarskap kan te sig är olika. Vissa har erfarenheter av skrikande chefer, andra av tystlåtna, buttra sådan medan vissa kanske till och med stött på rena mobbare. Oavsett vilket - det är inget ledarskap som drar en grupp vare sig framåt eller uppåt och en sådan ledare brukar också sällan bli kvar särskilt länge på en och samma arbetsplats.

Vi vänder på steken och ställer oss frågan om alla haft erfarenhet av en bra ledare? Det är intressant att jämföra en sådan med en sämre chef. Den förre har sällan fötts till ledare. Vissa tror att man föds till att leda andra. Riktigt så är det inte. Man kan ha egenskaper som gör en bättre lämpad, men för att blir en riktigt bra ledare så måste man - på samma sätt som barn på en förskola - formas fram och utbildas. Därför är det ofta en gemensam nämnare mellan bra chefer att de gått en ledarskapsutbildning.

Anmäl dig till en ledarskapsutbildning

Man kanske inte föds till en ledare, men man kan definitivt formas till att bli en sådan. Det handlar sällan om några avancerade ingrepp, en ledarskapsutbildning ger verktyg i de personliga egenskaperna som gör att man blir bättre på att leda en grupp människor.

Man lär sig att vara positiv, man lär sig vikten av att vara lyhörd, man lär sig hantera motgångar gemensamt och man lär sig att hantera olika typer av konflikter. Till detta får man kunskap om hur man delegerar, hur man ställer krav, sätter målbilder - och når dessa - samt hur man får en grupp att arbeta gemensamt och inte individuellt.

Det handlar om att både kunna hantera människor och att kunna hantera den specifika sfär man är verksam inom - hockey, fotboll, aktier, reklam: allt - och kombinera dessa detaljer. Genom att delta i en ledarskapsutbildning så slipas man till att bli den chef och ledare man alltid velat ha själv.

17 Feb 2020