Lekar för barn

Välja en förskola som passar familjen

Det är ett stort steg för familjen när det är dags att välja förskola till barnen. Hitta en förskola som känns rätt för de kommande åren inom förskolevärlden.

Bara tanken på förskola till det där lilla knytet man har hemma kan kännas som en oövervinnerlig tanke. Andas ut och stoppa tankarna en stund. Fundera istället på den mysiga känslan att hämta ett barn som lyser upp när någon av föräldrarna dyker upp för hämtning.

Först och främst finns det inget rätt eller fel när barnet ska börja förskola. De flesta barn brukar börja när föräldrarna återgår till sitt arbete. En del familjer har möjlighet att pussla lite och vänta lite till, medan andra behöver ha plats när barnet fyllt ett år.

Tankar om att välja förskola

En del barn börjar helt enkelt förskolan när de fyller fem. Olika familjer har olika förutsättningar. När man sitter där och ska välja förskola kan man titta på de olika förskolornas webbsidor för att bilda sig en uppfattning. Det finns förskolor med olika inriktningar som man kan fundera över om man vill välja det till sitt barn.

Sedan finns det föräldrar som väljer förskola efter närhetsprincipen – att det ska vara nära hemmet. Det är viktigt att komma ihåg att de allra flesta barn känner bara till den förskola som de går på. Barnen kan sällan jämföra olika förskolor som en vuxen gör. De flesta barn brukar uppskatta, och trivas väl, på just den förskola som deras föräldrar valt.

Se mer om förskolor här: https://dibber.se/.

10 Apr 2023