Lekar för barn

Retorik och presentationsteknik för barn

Barn har en medfödd förmåga att föra fram sitt budskap fram redan från späd ålder. De använder sig framför allt av två tekniker: Upprepning och förhöjt tonläge. Tjat och skrik är två retoriskt väldigt effektiva medel, de må inte vara populära hos de vuxna men de fyller sitt syfte. För det är just det retorik handlar om: att få åhöraren att lyssna på vad man har att säga. Ju äldre man blir, desto svårare blir det dock att få acceptans för ett barnsligt beteende. Vissa av oss utvecklar vår retorik och blir framgångsrika socialt och i arbetslivet, medan andra inte riktigt hänger med och blir mer tillbakadragna. Till viss del är god retorik och muntlig framställning medfött, men det är absolut ingen mystisk formel som inte går att knäcka. Det går att lära sig att bli bra på retorik och presentationsteknik.

God retorik kräver självförtroende

Faktum är att ju tidigare man får lära sig god kommunikation, desto lättare kommer man att ha i livet. Därför finns det all anledning för föräldrar att öva på detta med sina barn, eller för förskolepedagoger att blanda in retorikövningar i lekarna. Men vad handlar egentligen god retorik om? Jo, till största delen om hur man övertygar. Viktiga ingredienser i en bra presentationsteknik, som det också kallas, är att tala lugnt och tydligt, något starkare än normalt, och att betona de viktigaste orden så att lyssnaren har lättare att hänga med. Men lika viktigt är att den som talar har självförtroende och känslan av att det han eller hon säger är viktigt och värt att lyssna på. För att bli en god retoriker måste man släppa på hämningarna och till viss del ödmjukheten. Inte så att man blir odräglig, men tillräckligt för att meddela omgivningen att nu talar jag, och det jag säger har betydelse.

Att kunna lyssna är lika viktigt som att kunna tala

Hur lär man då barn att bli mer nyanserade talare? En ingång kan vara att för att bli bra på att tala måste man först bli bra på att lyssna. I barnens värld är det ofta så att den med högst röst vinner. Men saknas innehåll i det som sägs skapas ingen god kommunikation. En bra början för att lära barn retorik är att lära dem turtagning och att lyssna på varandra. Att låta en talarpinne gå runt, där bara den som har pinnen får tala medan de andra lyssnar, är en bra övning som man kan ha med barn redan från tidig ålder. Mellan varven kan man förklara de grundläggande teknikerna med kommunikation: Det du berättar är roligt, men om du pratar lite långsammare förstår jag bättre.

Kroppsspråket ska förstärka det som sägs

Barn använder sina kroppar mycket när de talar och det är viktigt att de fortsätter med det. Dock är det inte alltid som det som sägs stämmer överens med det som uttrycks med kroppen. Hur man använder kroppen gör mycket för kommunikationen. Att öva teckenspråk med barnen är ingen dum idé, och många förskolor har redan snappat upp det. Att ha tecken för olika ord skapar en direkt och intuitiv förmåga att koppla tal till kroppsspråk och förstå att de två hänger ihop.

Att tala inför andra

Så småningom kan man börja låta barnen hålla små presentationer för varandra, samtidigt som de tänker på sitt uttal och kroppsspråk. Vad som sägs är inte det viktiga här, utan det är att få publiken att lyssna. Låt barnen tala om ett ämne som ligger dem varmt och hjärtat. Här handlar det mycket om att överkomma rädslan att tala inför andra, att ta plats. Se till att skapa god stämning och att ni överöser varandra med applåder. Men notera också vad barnen gör för misstag och väv sedan in det när ni pratar om att hur man blir bra på att uttrycka sig och att få andra att lyssna. Att göra pauser, att tala lugnt och tydligt och att använda kroppen på ett sätt som stämmer överens med och förstärker det man säger – alla väldigt viktiga ingredienser för en bra presentationsteknik.

Läs mer om presentationsteknik: http://www.presentationsteknik.net/.

23 Jun 2018