Lekar för barn

Skapa rum för barnens lekar ute

Det är färre barn som leker utomhus. WWF har gjort en undersökning som visar att barn tillbringar oroväckande mycket mer tid framför en dator- eller TV-skärm, istället för ute. Så många som en fjärdedel av barnen mellan 2-12 år, 24 procent av barnen i de åldrarna var inte alls ute i skog, hav, sjö eller en äng. Hälften av barnen hade varit utomhus upp till en timme. Det är synd att barnen inte leker utomhus längre. På förskolan och i skolan är barnen ute på rasterna, men när de kommer hem, sitter de nästan bara hemma. Vad kan man som förälder göra för att barnen ska komma sig ut?

Planera trädgården för utomhuslek

Som förälder kan man hjälpa till så att barnen vill leka utomhus. Om du som vuxen gör en del av trädgården till lek, kan barnen leka där. Vintertid tycker barnen om att vuxna är med dem och göra snölyktor, snögubbar och snögångar. Man kan ha gungor som barnen gillar. Sommartid kan man placera en studsmatta så att barnen vill använda den. Man kan hjälpa till att bygga en koja där barnen vill leka och få ett eget uterum. En lekstuga är också bra att bygga för att barnen ska hitta till de egna lekarna. Sedan kan man alltid utnyttja naturen som den är och hjälpa den på traven. Fälla ett träd, som du kan göra till en klätterställning. 

Varför inte göra en liten äventyrsbana?

Den som är händig kan göra ett litet minigym utomhus. Då kan barnen få lyfta några lagom tunga stockar, hoppa över stubbar, eller åla igenom en liten tunnel och balansera på några plankor. Eller så kan man med hjälp av stubbar göra en hinderbana och placera plankor i olika höjd. Det blir bra träning för barnen att träna upp sin balans. Placera gamla traktordäck där barnen kan få gömma sig. Barn har en fantastisk fantasi. 

En sandlåda fungerar året om

Varför inte bygga en sandlåda som kan användas länge under året. Det är inte på alla platser i Sverige som det kommer tillräckligt med snö för att kunna bygga snölyktor och snögubbar. Då kan det vara bra att ha en sandlåda, där barnen kan leka. Man kan ta ut sina bilar och bygga vägar, broar och järnvägar i sanden. Tur man kan ta på sig vinteroveraller, som kan tas av innan barnen kommer innanför dörren. Annars är risken stor att de tar med sig halva sandlådan in. Se upp med att fälla träden på egen hand. Fälla träd är inte lätt, framför allt om man bor i ett tättbebyggt område. Då är det bäst att be en arborist göra det åt dig. Här hittar du en som gör det utan att stora ytor i anspråk för att fälla träd: www.trädfällningstockholm.se.

 

5 Jan 2018