Lekar för barn

Vad är en vårdnadstvist?

Det man menar då man talar om en vårdnadstvist är att två föräldrar inte kommer överens om vilken som är bäst lämpad för att ta hand om de gemensamma barnen. En vårdnadstvist går så långt som till domstol där en objektiv domare får ta beslut om vilken av parterna som får vårdnaden. Det är ovanligt att det faktiskt går så långt som till en vårdnadstvist – ofta hinner nämligen föräldrarna reda ut sina oegentligheter innan det ska upp i rätten.

Det handlar ju faktiskt väldigt ofta om något sorts drama inom familjen i form av en otrohet eller annat och där ilskan får ta överhand och rationella tankar till en början läggs åt sidan. Efter några veckor eller månader så brukar dock föräldrarna – just kanske av tanken på den stundande rättegången för att lösa sin vårdnadstvist – lugna sig och låta känslorna svalna. Man börjar helt enkelt se saker från barnens perspektiv och kanske inser att det nog är bäst att dela vårdnaden. Så kan en ” lyckad ” vårdnadstvist se ut. Men det finns naturligtvis även fall där parterna absolut inte kan enas utan att det måste gå upp i rätten innan det kan avgöras.

Vid en sådan vårdnadstvist är ofta missbruk, psykisk ohälsa eller misstanke om pedofili vanliga argument och då vågar den ena parten alltså inte lämna sina barn till den andra. En sådan typ av vårdnadstvist tar ofta tid, kräver stora utredningar och kostar mycket pengar – detta för att det måste utredas ordentligt och att man inte godtyckligt bara blint kan lita på den ena partens version utan måste ta hänsyn till båda två.

Hur löser man en vårdnadstvist?

Om en vårdnadstvist går så långt som upp till rätten så har man innan det försökt med alla tänkbara medel. Samtal med terapeuter, sociala myndigheter och – vid misstanke om brottslighet – även polis. En vårdnadstvist tar tid att lösa och detta är naturligtvis för att en så rättvis bedömning som möjligt ska kunna ges till alla inblandade parter.

I väldigt extrema fall av vårdnadstvister så tar även sociala myndigheter hand om barnen medan man väntar på att domstolen ska säga sitt – detta kan då bero på att båda föräldrarna anklagar varandra för olika lagbrott och då gör man bedömningen att ingen av dem är lämpad att ta hand om barnen under tiden det utreds. En sådan typ av vårdnadstvist är dock väldigt sällsynt och ovanlig och det vanliga är att barnen bor hos sina ena förälder medan den andra får besöka dem på plats i hemmet eller på någon allmän plats som exempelvis en lekpark, en hockeymatch eller en biograf.

Det är nämligen det absolut viktigaste vid en vårdnadstvist att baren tar så lite skada som möjligt och lyckligtvis brukar de allra flesta föräldrar inse detta och därför agera så moget som möjligt och lägga sina problem åt sidan i närheten av dem. En vårdnadstvist är aldrig lätt att lösa men att försöka vara så rationell och logisk som möjligt är ett bra tips – att agera vuxet, helt enkelt. Om ni behöver få hjälp vid en vårdnadstvist kan ni vända er hit.

23 Jul 2017