Lekar för barn

Varför ansöker man om ensam vårdnad?

Anledningarna till att man ansöker om ensam vårdnad av sina barn kan beror på väldigt många orsaker och det är också därför som man måste behandla varje fall unikt. Gällande vårdnaden om barn så finns det inga fasta formler att följa och inga universala mappar som man kan anpassa efter varje fall. Det måste till en riktig och grundlig undersökning innan man kan fatta ett beslut; och för att vara på det klara gällande vårdnad om gemensamma barn så kommer man alltid att utgå från att det absolut bästa är en gemensam sådan.

Det vill säga; man utgår från att båda föräldrarna ska dela på det ekonomiska ansvaret, uppfostran och att barnen ska få alla förutsättningar och rättigheter som de enligt barnkonventionen har. Detta alltså som en slags utgångspunkt gällande vårdnaden.

Ibland så är det dock så att man måste ansöka om ensam vårdnad och i vissa fall ska man även veta att detta är absolut nödvändigt.

Vi kan här säga att pappan (eller mamman) har grava missbruksproblem, lider av någon allvarlig psykisk sjukdom, är kriminell, pedofil eller där det finns en misstanke om incest – vid sådana lägen måste man ansöka om ensam vårdnad då farorna av naturliga skäl är för stora och där den andra föräldern är direkt olämplig att ta hand om sina barn.

Om man sedan ser till andra orsaker till varför man ansöker om ensam vårdnad så kan det handla om att man – vid en skilsmässa – kanske ska flytta till en annan stad och därigenom vill ta barnen med sig då den andre föräldern vill stanna kvar i den tidigare staden.

Dessa två orsaker – att någon flyttar eller att någon är direkt olämplig som förälder – är också de vanligaste anledningarna till att den ena parten stämmer den andre och ansöker om att få ensam vårdnad om barnen. Två anledningar som båda är naturliga; men på olika sätt och som därför också är lätta att förklara. Ser man dock till ett tredje läge gällande ensam vårdnad så handlar denna mer om hämnd och det är här som man måste hitta en lösning på problemet.

Ensam vårdnad på vaga grunder

Om vi kortfattat förklarar vad detta handlar om så kan en skilsmässa ske av olika anledningar och ibland kan en sådan förvandlas till en infekterad strid mellan de båda forna makarna. Här använder många sina barn som en del av sin krigsföring och detta genom att lämna in en stämning mot den forne partnern där man ansöker om ensam vårdnad. Om denne bestrider denna stämning så har vi här nått ett skeende kallat vårdnadstvist.

Först och främst här; handlar denna vårdnadstvist om rena hämndbegär – otrohet eller annat svek – så måste man försöka se till barnens bästa. Man kan som förälder inte ansöka om ensam vårdnad enbart för att försöka hämnas och straffa den andre föräldern. En vårdnadstvist drabbar alltid barnen hårdast och därför erbjuder varje kommun i Sverige också samarbetssamtal vid en sådan – det vill säga; föräldrarna får extern hjälp för att reda ut sina oegentligheter och detta i form av samtal.

Som regel brukar dessa samtal falla ganska väl ut och leda till att föräldrarna i fråga kommer överens om att delad vårdnad också är den bästa lösningen. Om samarbetssamtal inte hjälper kan man ta hjälp av en advokat.

24 Jul 2017