Lekar för barn

Varför är det så viktigt att barn leker?

För hundra år sedan såg man på barn, som människor som skulle bli vuxna och det att vara vuxen var det som gjorde oss till människor. Idag pratar man om den svarta pedagogiken, som såg på den lilla människan, som ett vitt papper, som konstnären (föräldrarna och barnens omgivning) skulle färglägga och göra dem till ”riktiga människor”. Barnet var ”ingen” i sig själv. Hon blev ”något” när hon växte upp. Därför sågs inte det som barn gjorde som något viktigt.

Rädda barnen har förstått vikten av barns lek

Barn lekte därför att de inte hade bättre saker för sig. För att de inte förstod bättre. Idag vet vi hur viktig leken är. På Rädda barnen vet de hur viktig leken är. Sofia Bidö är verksamhetsledare och berättar på deras hemsida:

– Leken är helt avgörande för ett barns utveckling. Det är genom att leka som barn tar sig an världen och gör den begriplig, det är det lilla barnets främsta språk. Och det är genom leken som vi vuxna kan lära oss att förstå barnens tankar och känslor.

På Rädda barnen ges utrymme för lek. Nu när vi vet hur viktig leken är för barnen är det viktigt att ge dem utrymme och möjlighet att leka så som de behöver. Ett rum fyllt med leksaker, brukar göra vilket barn som helst överlycklig. De kan kasta sig över leksaker, beredda att använda all fantasi de har för leken. Har de sällskap av andra barn brukar de kunna samordna leken tillsammans. Barn som trivs tillsammans och verkligen kan leka tillsammans, kan till och med falla in i varandras lek och låta den egna fantasin ta vid där den andra slutade, och gemensamt utvecklar leken.

Olle Adophson förstod vad fantasin betydde för leken

Han om någon kunde fånga barnens fantasi i leken i sången Det gåtfulla folket: …”Där går en pojke som blev indian. Där, där går kungen av skugga runt stan och skuggar bovar. Och där fann en flicka en festlig grimas som hon provar. Alla är barn och de tillhör det gåtfulla folket…” Så vi som är vuxna, bör ge barn alla möjligheter de behöver för att kunna leka. Som ett eget rum, fullt med leksaker, och ett vackert trägolv. Trägolv är mjukare än andra. Dessutom är de lätta att hålla rena. Har du ett gammalt golv kanske det är dags att renovera det. Här kan du ta kontakt med en golvläggarestockholm.biz.

19 Dec 2017