Lekar för barn

Vem får vårdnaden om barnen?

Ser man till en skilsmässa så handlar det om en stor känslomässig prövning i sig och om det finns barn så kan man tillägga att prövningen blir än större. Det som många inte tänker på vid en skilsmässa är att barnen ofta kan ta denna som något som är deras fel. Det vill säga; ett barn kan missuppfatta saker och ting, göra egna tolkningar och dra felaktiga slutsatser kring varför en skilsmässa mellan föräldrarna sker.

Det här är något som man som förälder måste försöka förhindra och av den anledningen så gäller det att vara öppen och transparent kring anledningarna. Man får även i många fall luta sig åt det mer professionella hållet här – det vill säga; man anlitar en barnpsykolog som på ett pedagogiskt sätt förklarar varför mamma och pappa ska skilja sig. Det här är det viktigaste vid en skilsmässa där barn är inblandade, att föräldrarna för en stund försöker agera vuxet och lägga bort de yviga gesterna och de stora orden så fort barnet är närvarande.

Steg nummer två handlar om att man kommer överens om vem som ska ha vårdnaden om barnen och här behöver man ofta inte göra någonting; den gemensamma vårdnaden fortsätter som vanligt men med skillnaden att barnen kommer att bo på olika håll under olika perioder. Detta är något som också rekommenderas. Har man gemensamma barn så har också – även efter en skilsmässa – ett delat ansvar.

Ensam vårdnad vid kriminalitet

Men – i vissa tillfällen och vid en del skilsmässor så inträffar ett annat scenario och detta enligt följande: den ena föräldern anser att den andre är olämplig som vårdnadshavare och ansöker därför om ensam vårdnad. Motsätter sig den andre parten denna stämning – som ansökan kallas – om ensam vårdnad så har en vårdnadstvist tagit form.

En vårdnadstvist är något som absolut och i det längsta ska försöka undvikas och detta av ovan nämnda skäl. Ett barn har svårt nog vid en skilsmässa och om dessutom en förälder ansöker om ensam vårdnad – ja, då blir också barnens svårigheter att hantera skilsmässan svårare.

Här ska man också veta att Sverige har detta som utgångspunkt vid en vårdnadstvist och man ser alltid att ensam vårdnad tilldöms endast i nödfall. Är den ena förälder missbrukare, gravt psykiskt sjuk, pedofil, våldsam eller yrkeskriminell så är dennes hemmiljö inget för ett barn och då brukar man se till att den andre föräldern får ensam vårdnad.

I ”vanliga” fall så blir ofta delad vårdnad resultatet och detta även utan att det går så långt som till Tingsrätten. De flesta oegentligheter gällande vårdnaden om barnen vid en skilsmässa går nämligen att lösa genom ett så kallat samarbetssamtal. Vid ett sådant så får föräldrarna sätta sig vid några tillfällen och samtala med utbildade personer från Socialtjänsten för att kunna nå en lösning.

Detta samarbetssamtal brukar falla förvånansvärt väl ut och de flesta stämningar om ensam vårdnad brukar dras tillbaka efter några sådana samtal. Föräldrarna brukar nämligen där och då komma underfund med att det handlar om barnens bästa.

27 Aug 2017