Lekar för barn

Asfaltera Uppfart - underlätta för barnen

Som förälder idag står man inför helt nya utmaningar än vad man gjorde förr. Barn idag är mer inaktiva och det är en naturlig följd av det faktum att vi vuxna är det i många fall. Vi rör oss mindre idag än tidigare och som förälder så gäller det att föregå med gott exempel - och att underlätta för barnen. Att asfaltera uppfart är ett exempel på det senare.

Att asfaltera uppfart är att ge barnen en perfekt yta att leka på. Du har säkerligen sett filmer från USA där en asfalterad uppfart är given och där man gärna har en basketkorg i anslutning. Man kan använda ytan till mer än bara basket också. Dels så kan barnen hoppa hopprep, rita med kritor, skapa hopphagar och dels även utföra andra idrotter som exempelvis landhockey och bandy.

Kort sagt: väljer du att asfalterar uppfart så ger du dina barn en lekyta där endast fantasin sätter gränserna. Precis som det ska vara i samband med lek och rörelse.

Asfaltera uppfart - anlita rätt företag

Vårt nordiska klimat sätter större krav på att en asfaltering sker enligt konstens alla regler. Vintern tar ut sin rätt och just de kalla dagarna är de som skiljer en välgjord asfaltering mot ett fuskjobb. Det senare alternativet kan nämligen se väldigt bra ut till en början, men så fort vintern passerat så syns stora skador där asfalten spruckit och där stora - och mindre - hål kan synas.

Rådet är att du alltid undersöker vilka företag som kan asfaltera uppfart och att du ser till att kontakta så många referenser som möjligt. Gärna då långt bak i tiden: ju längre tillbaka du går - desto säkrare blir ditt val av företag. Att asfaltera uppfart är en investering. Ju bättre företag du anlitar, desto bättre blir också din investering.

En annan sak att kolla upp gäller marklov. Vissa asfalteringar - i synnerhet över gräsytor - kan påverka dräneringen. Kolla med Byggnadsnämnden i den kommun du bor i om vad som gäller och om en asfaltering av din uppfart skulle påverka exempelvis detaljplanen i området.

Föregå med gott exempel som förälder

Knäckfrågan ligger emellertid inte i att asfaltera uppfart. Vill du att dina barn ska röra på sig så är det också ditt ansvar. Det är du som ska föregå med gott exempel och visa vägen. Visa dina barn att lek och rörelse är roligt, visa tt träning är något man mår bra av - visa dem idrottens underbara värld. Sitter du stilla i soffan med din mobiltelefon - ja, då är det också det dina barn väljer att göra. Du bestämmer och stakar ut barnens framtid!

18 Nov 2021