Lekar för barn

Fixa en specialbyggd klätterställning på gården

I Stockholm råder tyvärr en viss likriktning på lekplatserna. Du har säkert tänkt på det själv - det är samma sorts gungställningar, samma sorts klätterställningar i samma färger och med samma utmaningar. Det är prefab och massproduktion så långt ögat når, och det ser vanligtvis ganska torftigt ut. Fokuset verkar ligga mer på säkerhet än att det ska vara roligt. Så är det inte i alla städer, och tittar man utomlands, på till exempel Berlin, London och Paris, ser man en helt annan uppfinningsrikedom vad gäller barns utrymmen i städerna. Här har i stort sett varje bostadskvarter sin egen oas för barnen, fylld av spännande konstruktioner och en massa häftiga färger och former.

Så får man väl inte göra?

Anledningen till detta är till stor del synen på stadsplanering hos både politiker och medborgare. I Stockholm råder en stor respekt för stadsbilden, politiker håller krampaktigt tag om kontrollen, skönhetsrådet skriker högt om minsta lilla förändring föreslås, och folk i allmänhet vågar knappt ens tänka tanken att de själva skulle kunna göra något för fixa lite fint för barnen. I ovan nämnda städer finns en helt annan medborgaranda vad gäller stadsmiljön. Här kan grannar gå samman och ordna ett utrymme på en övergiven tomt eller i en park, och själva snickra gungställningar, rutschkanor och klätterställningar. Kommunledningarna i dessa städer verkar till och med tycka att det är en bra idé att medborgarna engagerar sig i sin hemmiljö.

Gården är inte allmän plats

Detta går inte i Stockholm, det råder för hård kontroll på vad som får byggas och på vilket sätt. Har du småbarn och vill bygga en klätterställning nere i parken? Dina barn kommer tyvärr att ha vuxit upp och flyttat hemifrån innan bygglovet är klart.

Men – du och dina grannar kan faktiskt ordna det fint för era barn på er egen innergård. Vad som sker här är en fråga mellan er som bor här och hyresvärden, alternativt bostadsrättsföreningen, dvs er boende. Självklart ska ni bygga en häftig klätterställning åt barnen.

Det som är bra för barnen är bra för alla

Alla människor som bor i ett hus drar nytta av att det ordnas roliga saker för barnen. Lekande barn skapar liv åt ett kvarter och skänker livsglädje åt alla som bor där. Finns det grannar som knotar, försök att övertyga dem att delta i gemenskapen istället för att gå bredvid och sura. Involvera dem i processen; det måste inte bara vara småbarnsföräldrar som driver projektet, utan det är en demokratisk fråga. Vill vi att vårt hus ska vara en plats där barn är välkomna eller ska det vara en tyst plats där man får vara i fred? VI tror att de flesta föredrar att bo i ett hus där det förra förhållandet råder.

Anlita snickare eller fixa själva

Finns någon snickarkunnig i föreningen kan denne ges ansvar för att rita och bygga en klätterställning, annars finns gott om snickare i Stockholm som kan anlitas för en inte alltför dyr peng. Låt barnen vara med och fundera kring hur en riktigt häftig klätterställning kan se ut. Vad är viktigt? Höga torn, läskiga trappor, tunnlar, långa rutschkanor? Barnen får drömma och ni vuxna gör drömmarna till verklighet. Allt går att ordna om man räknar på hållfasthet och konstruktion.

Grundkurs i demokrati

När klätterställningen är byggd målar ni den tillsammans och planterar gräs och kanske rabatter runt om. Ni skapar er egen oas på gården där alla trivs. Underhåll och kontroll av en klätterställning bör ske kontinuerligt, detta kan antingen överlåtas på fastighetsförvaltaren eller skötas av de boende själva. Att på detta sätt engagera sig i sin hemmiljö gör att man rotar sig bättre, lär känna grannarna och övar sig på att samarbeta. På många sätt är ett sådant här projekt rena grundkursen i demokrati, och förhoppningsvis sprider sig ert engagemang till kringliggande kvarter. Kanske blir det starten för ett mer aktivt medborgarsamarbete i Stockholm, en utveckling som i så fall är högst välkommen.

Läs mer om snickare här.

9 May 2018