Lekar för barn

Glöm inte bort barnen under en vårdnadstvist

Visst kan rubriken tycka lite märklig. En vårdnadstvist handlar ju just om barnen. Vem som ska ha ansvaret för vårdnaden och ha rätt att fatta beslut om frågor som skolgång och bostadsort. Men faktum är att många föräldrar blir så uppslukade av konflikten och alla anspänning som en vårdnadstvist innebär att de glömmer bort att barnen finns här och nu och att de behöver uppmärksamhet, kärlek och omsorg.

Många barn känner sig tyvärr bortglömda under en vårdnadstvist. De upplever att mamma och pappa är förändrade och aldrig är glada eller vill hitta på något roligt med dem. På många sätt kan man ju förstå föräldrarna, men för barnens skull är det ändå viktigt att man verkligen tänker på att låta barnen vara i fokus ibland.

Behöver du verkligen ensam vårdnad?

En vårdnadstvist inleds med att någon av föräldrarna lämnar in en stämningsansökan mot den andra, för att få ensam vårdnad om barnen. Anledningen till detta är i de flesta fall att samarbete kring vårdnaden inte fungerar. Men tyvärr inleds många vårdnadstvister i onödan. För att få ensam vårdnad måste man kunna bevisa att den andra föräldern medvetet saboterat eller dragit sig undan ansvaret för vårdnaden. Att man kommunicerar dåligt och tycker att det är jobbigt att behöva ha kontakt med den andra föräldern är inte ett giltigt skäl att söka ensam vårdnad, utan rätten kommer antagligen att besluta att vårdnaden ska vara fortsatt gemensam

Det går att komma överens om hur vårdnaden ska se ut utan en vårdnadstvist. Tycker man det är jobbigt att träffas och inte känner att man måste ha veto i alla frågor som rör barnet kan man fortsätta ha gemensam vårdnad och låta en av föräldrarna ta huvudansvaret. Vem som har vårdnaden om barnet påverkar ju inte umgängesrätten, utan den regleras genom ett umgängesavtal. Den förälder som har vårdnaden har ansvaret för att se till att umgängesrätten, som är barnets rätt till umgänge med båda sina föräldrar, upprätthålls.

Se till att barnen får ha roligt

Ett barn som blir bortglömt och understimulerat blir ett ledset barn. Under en vårdnadstvist kanske man inte själv alltid orkar stimulera barnet och få det på gott humör, men då är det desto viktigare att man ser till att barnet får träffa andra släktingar, och kanske umgås mycket med sina kompisar. Man får förklara situationen för sin släkt och för sina vänner och vara tydlig med att man inte är på topp just nu och skulle uppskatta stöd och hjälp med att ta sig igenom perioden.

Att barnen får träffa släkt och vänner kan vara otroligt bra. Dels ökar barnets tillit till människor som inte är dess föräldrar, dels får man som förälder den avlastning som behövs för att man ska klara av vårdnadstvisten och hinna med att vara en bra förälder när det behövs. Att komma ur en vårdnadstvist som ”segrare” är ingen seger om priset var att man fick en sämre kontakt med sitt barn.

13 Jan 2019