Lekar för barn

Ha kul med linjemålning

För linjemålning finns det billiga och begagnade, ofta fullt funktionerande, maskiner för linjemålning. Resultaten kanske inte blir lika bra som du ser på motorvägar och på flygplatser – men nog fyller det sin funktion alltid. På skolgårdar är bra linjemålning ett måste för att barnen bland annat ska kunna hoppa hage och spela King. Men hur gör man egentligen? Och vad finns det mer för lekar man kan arrangera med hjälp av linjemålning? Här visar vi några stycken.

King

King, bollspelet, har varit populärt länge. Det är inte ovanligt att se spelplanen på skolgårdar runtom i landet. Planen är lätt att känna igen; den består av fyra kvadrater runt en liten cirkel, där cirkeln är en slags frizon som används för att serva. Beroende på hur det har gått i spelet kan man befinna sig på olika rutor.

En ruta är för kungen, som är det bästa man kan vara i spelet. Det är också kungen som får serva när någon har åkt ut och spelet börjar om.  Näst bäst är drottning, som blir kung ifall kungen åker ur spelet. Därunder är man knekt, en position där man blir drottning och under det finns bonden som i sin tur får spela som knekt ifall kungen, drottningen eller knekten åker ur spelet. Spelplanen är enkel att göra för någon som har erfarenhet av linjemålning.

Hoppa hage

Vanligt är att man helt enkelt ritar upp hagen med kritor, men det går också att göra med linjemålning. Att hoppa hage som lek är inget nytt. En del tror att det började under romartiden, där soldater tränade i hopphagar iförda full mundering. Barnen härmade sedan soldaterna genom att rita upp egna hopphagar på marken. Mycket gamla spår av leken har kunnat hittas.

Hur exakt man ska göra beror i hög grad på var man bor. Det finns många olika varianter av leken över hela världen. I Sverige brukar man börja med att kasta en sten i en ruta, hoppa över rutan med stenen, ta sig till slutet av hagen och sedan göra det igen i omvänd ordning.

Bollplaner

På de flesta bollplaner, nästan oavsett vilken sport det gäller, krävs linjemålning för att det ska kunna spelas ordentligt. Ett exempel på ett undantag är fotbollsplaner med grus där ett stängsel finns runt, vilket inte sällan syns kring skolgårdar. I övrigt krävs linjemålning på både gräs och asfalt för att kunna bedöma om bollen har hamnat utanför spelet eller inte. Detta både på professionell nivå och på banor som kanske främst är tänkt för lek.

För linjemålning i större skala behövs naturligtvis professionella aktörer.

30 Nov 2017