Lekar för barn

Hitta rätt samarbete om barn vid skilsmässa

Skiljer man sig så är man fri att göra exakt vad man vill utan att behöva ta hänsyn till vad den person man levt med tycker och tänker. Detta förutsätter dock en skilsmässa utan några barn inblandade; finns det barn så har man fortfarande ett stort ansvar som förälder - ett ansvar som även fortsatt kommer att delas med den andre. 

Vid en skilsmässa så kommer nämligen gemensam vårdnad att tilldelas föräldrarna. Precis som vid barnets födsel där föräldrarna är gifta så kommer båda två att - genom gemensam vårdnad - ansvara för barnets framtid, ge ekonomiska förutsättningar, mat, uppehälle, kärlek och allt annat som definierar en trygg uppväxt. 

“En skilsmässa kan vara infekterad och stökig. Därför kan det vara svårt att ha gemensam vårdnad efter att skilsmässan gått igenom. Svårt - men inte omöjligt; som förälder måste man se till det bästa för sina barn“ 

Det som ofta beskrivs som svårt då gemensam vårdnad ska tillämpas rent praktiskt efter en skilsmässa är någonting som ligger i sakens natur: man har skiljt sig och vill därför kanske ha så lite som möjligt att göra med den andra föräldern. Något som man alltså måste ha vid gemensam vårdnad då samtliga avgörande beslut gällande barnens framtid ska fattas gemensamt och då man dessutom måste bestämma om hämtning och lämning av barnen. 

Så kan ni hitta er väg i en gemensam vårdnad 

I vissa fall så är detta omöjligt. Föräldrarna kan inte enas om någonting; man sätter kanske en ära i att den andra aldrig ska få ha rätt, man kanske medvetet vill jävlas och man kanske anser att den andre - av något skäl - inte är en lämplig vårdnadshavare till barnet. Allt detta kan leda till att man lämnar in en stämning där man vill få gemensam vårdnad ändrad till ensam sådan. Här ska vi direkt säga att detta är - i många fall - att hoppas på för mycket.

Från rättens sida så ser man att gemensam vårdnad är bäst för barnen och det krävs ganska starka skäl till varför sådan ska ändras. Skäl som vi nämnde ovan kan motivera ett ändrat beslut, men man måste inse att argument såsom svartsjuka och ilska gentemot den andre inte är starka skäl till varför en gemensam vårdnad ska ändras. Det talar snarare mot en själv. 

Dock, man måste även ha förståelse för att en skilsmässa kan vara infekterad och att det kan finnas svårigheter att nå ett samarbete med den andra föräldern. Vi tänkte därför försöka komma med några tips som kan vara användbara för att lyckas med en gemensam vårdnad om barnen även efter att man skiljt sig. 

Tänk på barnen.

Barnens bästa ska ha högsta prioritet - något som innebär att personligt agg och onödigt käbbel måste läggas åt sidan. Även om det skulle gå så långt som till en vårdnadstvist så är det viktigt att barnen hålls utanför den - men att ni hela tiden ändå är öppna om vad som sker och inte skuldbelägger varandra.

Flexibilitet.

Gemensam vårdnad handlar inte om att barnen ska spendera exakt lika lång tid hos varje förälder. Ni kan lägga upp detta efter hur era situationer ser ut. Kanske kan varannan vecka passa er, kanske kan var tredje helg vara bättre? Diskutera och var öppna.

Vuxet agerande.

Att inte hämta/lämna på utsatt tid - och utan att höra av sig - är samarbetssvårigheter som kan motivera ett beslut om att ändra gemensam vårdnad. Det handlar här - i de flesta fall - om ett rent omoget beteende. Agera vuxet!

Gemensamt liv.

Ni har levt en del av ert liv ihop och chansen är stor att ni har gemensamma vänner. Försök att tänka ett steg längre och försök att minnas vad som fick er att älska varandra.

Ta hjälp.

Samtalsterapi och samarbetssamtal kan vara en bra lösning. Samarbetssamtal erbjuds av varje svensk kommun där någon förälder ansöker om ensam vårdnad och har ofta en väldigt hög utdelning sett till att gemensam vårdnad fortlöper efteråt. Ibland kan ett par externa ögon och öron vara det som behövs. Läs här för mer information.

29 Jan 2018