Lekar för barn

Juridisk hjälp vid vårdnadstvist

Om du hamnar i en vårdnadstvist, det vill säga att du blir stämd av den andra föräldern om vårdnaden om ert gemensamma barn, bör du så snart som möjligt vända dig till en advokat med kunskaper i familjerätt och erfarenheter av vårdnadstvister. En vårdnadstvist är en i många aspekter otrevlig och uppslitande process som kan ta hårt på alla inblandade. Det är inte alltid lätt att stå i en rättssal och prata om sitt barn och sin före detta, och att i det läget ha en professionell och kunnig person bredvid sig som kan ge en stöd och föra ens talan är guld värt.

Motiven

Det första du bör tänka på är vad den andra föräldern har för grunder att vilja ta ifrån dig vårdnaden. Har du inte medvetet försvårat samarbetet kring vårdnaden eller visat uppenbart ointresse för frågor som rör barnet har du vanligtvis inget att oroa dig för. Domstolen har som utgångspunkt att alltid döma till fortsatt gemensam vårdnad, om inte särskilda skäl föreligger. Det som är bäst för barnet är det som ska styra dessa beslut, och det är enligt svenska lag att vårdnaden delas av föräldrarna.

En annan anledning kan vara att den andra föräldern vill flytta och ta barnet med sig, utan ditt medgivande. Inte heller detta är ett fullgott skäl för att få ensam vårdnad. Ni har gemensamt ansvar över barnets boendeort och att en förälder vill flytta barnet från skola, vänner och dig är ingenting du behöver gå med på.

Inte heller att den andra föräldern är arg på dig sedan skilsmässan fungerar som skäl, om du inte medvetet försvårat samarbetet kring barnet. Det är just hur föräldrarna samarbetar som domstolen tittar på, och om samarbetet fungerar dåligt läggs stor vikt vid att försöka reda ut vilken förälder som är orsaken till det dåliga samarbetet.

Finns det anledning?

Vet du däremot med dig att du medvetet försvårat samarbetet eller betett dig illa mot ditt barn bör du inte alls bege dig in i någon vårdnadstvist, av hänsyn till ditt barn och till din före detta. Likaså om du lider av psykisk sjukdom eller har missbruksproblem. Tänk på att det är ett stort ansvar att ha vårdnaden om ett barn, och klarar du inte av det ska du inte ha vårdnaden. Även om du inte har vårdnaden om ditt barn har barnet ändå rätt att träffa dig, den så kallade umgängesrätten. Att avstå från vårdnaden kan vara ett bra sätt att ta lite tid att fundera på hur du kan förändra ditt liv för att bli en mer ansvarstagande och deltagande förälder.

Tala med en advokat

Innan en vårdnadstvist kan du ha mycket nytta av att tala med en advokat, eftersom ni med största sannolikhet kommer att komma in på frågorna här ovan. En bra jurist vet att hans främsta uppgift inte är att försöka fastställa vem som har rätt och fel, utan om att föröka få sin klient att reflektera kring sin egen roll i en vårdnadstvist, och om det är värt att gå till domstol med sin sak. En bra advokat kan få dig att tänka med ditt barn i centrum, och vad som är bäst för barnet. Har du anledning att gå vidare i vårdnadstvisten hjälper advokaten dig såklart, annars kan några rådgivande samtal räcka för att du ska få perspektiv.

Ni är naturligtvis också behjälpta av att söka juridisk hjälp som par rörande frågorna ovan, det är så klart ännu bättre. 

12 Apr 2018