Lekar för barn

Lär barnet vikten av att erkänna

Att barn tänjer på gränser är ingen nyhet och det är också en väldigt viktig del av hur de formas som människa. Genom att utforska gränsen mellan rätt och fel så skaffar sig ett barn också de nödvändiga verktygen för att kunna skilja på detta i vuxen ålder - man får en moralisk kompass att följa och man blir också en bättre människa.

Du som förälder kan säkerligen tycka att det är jobbigt att hela tiden tvingas säga nej och aldrig säga ja - men tro oss, det är väldigt viktigt för ditt barn att du håller på dina - och samhällets - alla regler. Ibland kan lek förvandlas till något som inte är fullt lika roligt.

Om ditt barn exempelvis spelar boll tillsammans med sina kamrater och där ditt barn låter en sträckt vrist träffa bollen; en boll som vobblar genom luften och hamnar rakt in genom ett fönster - hur ska man ställa sig till detta?

Barnet erkänner - du betalar en fönsterrenovering

För många är det en självklarhet: man vill att barnet erkänner och även om man själv kommer att få bekosta en fönsterrenovering så är det viktigt att barnet tar sitt ansvar. Andra föräldrar dock - de ser hellre till den egna plånboken; kan man komma undan en fönsterrenovering så är detta en klar fördel. Barnet kan man säga till på skarpen ändå och i efterhand. Frågan är om detta är rätt väg att gå? Naturligtvis så är det inte det.

Gör man på det sättet så kommer barnet aldrig att lära sig att ta ansvar för sina handlingar och ta de konsekvenser som kommer av ett misstag - även om det bara handlar om en lek. Troligt är nämligen att det barn som erkänner ett misstag och där en förälder står för kostnaden - för en fönsterrenovering i det här fallet - kommer att lära sig värdet av pengar och värdet av att vara rädd om både sin egen och andras egendom.

Ett barn som skjuter en fotboll genom ett fönster i Stockholm, som smiter och vars föräldrar inte tar upp saken eller står för en fönsterrenovering kommer i framtiden bara att fortsätta detta beteende. Man lär sig ingenting mer än att det är okej att smita från ansvaret - så länge ingen kommer på en.

Drabbad av ett trasig fönster i Stockholm?

Och, ärligt talat - det går att vända på det också. Hur skulle du själv uppleva om ditt fönster gick sönder som en följd av barnens fotbollsspel och där du på egen hand skulle tvingas bekosta en fönsterrenovering på din villa i Stockholm? Många föräldrar skulle må betydligt bättre om man föregick med gott exempel och där man själv - på ett tydligare sätt - skulle ta ansvar för det man gör och hålla sig till reglerna.

Det kan innebära att man alltid går över gatan där det finns ett övergångsställe, det kan innebära att man kör bil på ett laglydigt sätt - även om man är helt ensam på vägen - och att man slänger sopor och annat på rätt ställen. Det kanske tar lite längre tid, men i det långa loppet kommer detta innebära att barnet tar sig fram genom livet på ett föredömligt sätt där man bidrar, följer regler och - om så sker - tar ansvar.

Vi skulle säga att det man tjänar in på att slippa betala för en en fönsterrenovering i Stockholm i det långa loppet kommer att kosta mer än det smakar. En fönsterrenovering är heller inte så kostsam, om vi nu ska se till pengar som eventuellt finns att tjäna och göra det till en faktor att ta in i beräkningen.

Lästips: Fönster till bastu

24 Nov 2018