Lekar för barn

Lekredskap för den viktiga leken

Lek är någonting som är otroligt viktigt för barn. Leken kan handla om vad som helst egentligen. Och med lekredskap kan man stimulera deras lust till lek.

Leken påverkar barn. Den är till och med avgörande för barnets utveckling. Med leken kan barnet göra verkligheten greppbar och begriplig. Barnet kan kommunicera genom leken, inte minst med vuxna. De vuxna kan därmed få en förståelse för vilka känslor och tankar som rör sig i barnets huvud.

Leksaker och redskap för lek finns i en mängd olika former och utföranden. En av de allra vanligaste och mest universella leksakerna är förmodligen stenar och pinnar. Stenar kan agera pengar eller något att kasta prick med. Den finaste stenen blir ofta utsedd till en dyrbar diamant. En pinne kan man rita med i sanden. Eller så får den bli en trollstav.

Lekredskap för både fysik och fantasi

Förutom dessa universella leksaker – pinnar och stenar – finns det även konstruerade leksaker och redskap. Bilar, byggklossar, dockor. Sådant som man kan köpa i affären. Om man istället tittar utomhus hittar man även där en del. Kolla bara i en lekpark! Där finns rutschkanor, gungor, sandlådor, studsmattor och klätterställningar. Här får barnet även träna sin fysik och motorik i samband med leken.

Förutom fysik och motorik, motioneras även barnets fantasi när det finns miljöer som inbjuder till lek. För i leken får fantasin flöda. Och som Einstein lär ha sagt – fantasi är viktigare än kunskap. Att det finns inspirerande lekredskap är därför otroligt viktigt för barns utveckling.

20 Jun 2022