Lekar för barn

När du och barnets förälder inte kommer överens

Är du och ditt barns andra förälder osams? Att vara osams med barnets andra vårdnadshavare tär på ens krafter och mentala hälsa. Särskilt illa är det om den andra vårdnadshavaren är våldsam. Då är det riktigt illa. Då är risken stor, inte bara för egen del, som föredetta sambo, flickvän eller maka, utan även för ditt barn. En våldsam partner, slutar inte vara våldsam bara för att man skiljer sig.

Att ta striden för ditt barn

Det krävs åratal av psykologisk vård och terapi innan man kan komma till rätta med ett våldsamt beteende. Och inte ens efter genomgången terapi är det säkert att man kommer till rätta med ett våldsamt beteende. Har man som vuxen lärt sig att våld löser oenigheter är det mycket svårt att lära sig andra sätt attt lösa tvister på.

Ett barn gör ju sällan som du säger åt barnet att göra. Barn är mästare på att testa gränser och testar man gränser på en person som har lärt sig att våld löser problemen är risken överhängande att barnet utsätts för samma slags våld som tidigare har riktats mot den före detta flickvännen, sambon eller makan. Allt sådant måste och bör en domstol

Är det så att barnets andra vårdnadshavare är våldsam är det mycket viktigt att den andra föräldern tar striden för barnet i fråga. Då är det mycket viktigt att barnet skyddas och enda sättet att skydda det barnet, ifall våldet kommer från den andra föräldern, är att barnet bor hos den som inte utsätter barnet för våld, och att barnet har umgänge med den andra föräldern tillsammans med en kontaktperson. För barn mår absolut inte bra av våld. Ett barn har, enligt FNs barnkonvention, rätt till att få växa upp utan våld. Och då är det mycket viktigt att barn skyddas mot den som utsätter det mot våld, om det nu är så.

Om barnet har föräldrar som inte kommer överens av andra orsaker

Är det inte så, utan att barnet har två, lika snälla och goda föräldrar, men inte av någon anledning kan komma överens, är det viktigt att båda föräldrarna tar ett och flera steg tillbaka och slutar tänka på sitt eget bästa och tänker på barnets bästa. Och barnets bästa är inte att föräldrarna bråkar med varandra. Att bli vuxen är att kunna tänka på sitt barn och sluta tänka å sig själv. I stället för att ställa till med bråk kan man söka hjälp att kunna komma överens. Att tvista om vem barnets ska bo hos, och umgänge är inte barnets bästa. Enbart om barnet riskerar att fara illa på grund av våld eller övergrepp, bör man gå till domstol för att söka skydd för barnet.

6 Nov 2018