Lekar för barn

När leken rasar

Du kanske vet hur barns lekar kan rasa. Barn har inte kontrollen över sin kropp eller situation som vuxna har. Alla som har barn, eller har haft det vet när de är små och tultar omkring. För barnen är deras kroppar nya. De vet och kan inte behärska den som man gör som vuxen. Det tar nästan en hel livstid att behärska sin kropp, och ändå gör man kanske inte det ändå (?). Därför är barns rörelsemönster ganska riskabelt när de är små. Värst är åldern mellan 2 upp till de är i skolåldern. De är nämligen för små för att inse faror med saker som de gör, samtidigt som de är stora nog att gå, springa, hoppa och klättra. Det innebär att de är rörliga, men okunniga om vad som är farligt och inte. Det ger föräldrar och personal mycket huvudbry. Det kräver att de vuxna kring barnet har koll och kan förutse saker.

Lätt att en tand ramlar ur

Hur många har inte skadat sina tänder antingen som barn, eller varit med om att barnen har gjort det? Det är nästan mer regel än undantag. Även om barn har små mjölktänder när de slår ut den, ska man gå till tandläkare då det händer. I allra värsta fall kan det finnas bitar av tanden kvar som orsakar skador hos barnet. Eller så är risken stor att den framtida, permanenta tanden växer fel och skadan kan bli irreparabel. Att besöka tandläkare är alltså mycket viktig. Välj då en tandläkare som kan ta barn och som är tillgängliga när du behöver en akut

Gå till samma tandläkare

Även du som vuxen kan behöva en tandläkare som är bra och som tar dina behov på allvar. Varför inte gå till samma hela familjen? Det kan vara bra att ha en tandläkare som känner till dina familj och som man inte behöver förklara samma saker om och om igen.

Att hitta helt säkra lekar för barn är nästan omöjligt. Meningen med lekarna är ju att barnen ska lära sig vad de klarar av att göra och var deras begränsningar går. Det viktiga är att finnas till hands om något händer. Finns man nära ett barn som leker, lär de sig trygghet och tids nog lär de sig vad de själva klarar av att göra och inte. När de blivit större, är det inte lika illa. Barn lära sig avstånd redan i fyra-fem års åldern. De lär sig undvika vassa kanter och vet att hålla i sig när de gungar, när de klättrar och så vidare.

26 Dec 2017