Lekar för barn

Se till att skydda barnens lekar

Tänk vad mycket vi vet om barn numera än för, säg hundra år sedan. Då såg man på barn, som ofullkomliga människor. Barn var som vuxna, men inte några riktiga människor, utan blivande ”människor”. Så trodde man till exempel att barn inte hade samma känslor som vuxna; till exempel när man gick i ett foster, och även på nyfödda barn – gjorde man inga bedövningar för man trodde inte att de hade känslor och kunde känna smärta. Det är endast de senaste 10, 15 åren som man har gett foster och nyfödda smärtlindring när man opererar dem.

Förut trodde man barn inte hade känslor

På samma sätt, trodde man inte att små barn kunde sakna sina föräldrar, att även om de blev ledsna vid en skilsmässa, glömde de bort det och inte skadades av att skiljas från dem som de var bundna till. På det sättet trodde man inte att de finska krigsbarnen, som räddades över Bottenviken till den svenska sidan, kunde ta skada av att bli skiljde från sin finska familj. ”Barn glömmer så lätt”, tänkte man. Man trodde helt enkelt inte att de kunde känna och minnas på samma sätt som vuxna.

Lekarna var inte viktiga

På samma sätt ansåg man inte att det som barn gjorde, var något viktigt. ”Barn bara leker”, sa man och ansåg inte att leken var särskilt viktig. Numera vet vi hur viktig leken är för barnens utveckling, och tvärtom – ett barn som inte leker, är en stark varningssignal på att något är fel. Inte nödvändigtvis på barnet, men eventuell på det som barnet kanske har råkat ut för. Ett riktigt traumatiserat barn, till exempel, förlorar förmågan att leka, vilket spär på barnets trauma. Om barn är med om svåra saker är det viktigt att deras lek, kommer igång. Leken är barnets sätt att hantera både roligt och mindre roliga saker. I leken utforskar de och förstår världen och det som händer omkring dem. I leken bearbetar de allt som de är med om och utrustar dem för framtiden.

Lekar är viktiga

För de som är vuxna, gäller det att skydda leken så gott det går och se till att leken möjliggörs i så stor utsträckning det bara går. Nu vet vi ju hur viktig leken är. Som förälder och vuxen, nära ett barn, bör man se till att barn vistas i en säker miljö. Något som barnfamiljer kanske inte har tänkt på förut, är att man faktiskt kan elsäkra ett hem. Då går en elektriker igenom hela hemmet och petskyddar alla uttag och kan upptäcka alla potentiellt farliga elfel. Elektrikern kan skydda alla spisar, disk- och tvättmaskiner. Många barn gillar att peta, skruva och trycka på olika knappar på maskinerna. De kan dra i elsladdar och få hett kaffe eller vatten på sig om de kommer åt vattenkokare och kaffebryggare. Det är inte alltid som man som förälder hinner vakta barn så de inte kommer åt farliga sladdar och elektricitet. Fortsätt läsa här om en bra elektriker i Bromma.

24 Mar 2018