Lekar för barn

Tänk att det finns juridik för familjer!

Familjejuridik, eller humanjuridik, kallas den slags juridik som lagstiftar om hur familjer ska ha det. Det är ju lite sorgligt när familjer inte kan hålla sams. Det är sorgligt så länge det handlar om "normala" familjeförhållanden, alltså när det inte förekommer våld, övergrepp, misshandel eller andra horribla saker. Men även "normala" föräldrar kan gräla och vara osams. Det allra bästa, är ju om man bara klarar av att lägga de egna åsikterna och tvister åt sidan och ägna sin dyrbara tid åt barnet, eller barnen. Det är deras barndom och deras tid som det handlar om, och det handlar om några få år – sett till ett helt liv som kan pågå i 80-90 år, eller till och med 100 år. Så varför gräla och tvista om 8-10 år, när man ändå har resten av tiden på sig att bry sig om sitt barn och ge det ett bra liv? Läs mer om gemensam vårdnad på: gemensamvårdnad.com.

Då behöver man ta strid för barn

Men är det så att man har utsatts för våld, hot om våld eller om barnet har varit med om misshandel eller övergrepp, då måste man utnyttja den möjlighet som finns att skydda barnet mot en dålig förälder. Och det måste fastställas – en förälder som utövar våld, är ingen bra förälder. Att ett barn ska behöva stå ut med våld är inte bra – vad blir det för slags vuxen individ, om en sådan ska vänja sig vid att en förälder tar till våld? Våld är skadligt. Det är inte alla myndigheter som tar det på allvar, även om det är olagligt att slå sina egna barn. Är det på det sättet, bör den andra föräldern ta våldet på allvar och begära att få ensam vårdnad om barnet. Om den andra föräldern (som utövar våld) inte går med på enskild vårdnad, bör man anlita en duktig advokat som kan hjälpa förälder och barn, så att barnet inte ska behöva stå ut med att bli slagen och misshandlad.

Anlita rätt advokat för barnets skull

Är det så att behöver skydda sitt barn, mot en förälders våld, behöver man anlita rätt slags advokat som kan hjälpa en i det svåra arbete som det innebär att få enskild vårdnad om ett barn, när den andra föräldern motsätter sig det och inte är bra för barnet, om föräldern utövar våld och misshandel mot barnet. En advokat vet nämligen hur man bör gå till väga för att få ensam vårdnad i ett sådant nödläge.

7 Nov 2019